FÆRRE AV DISSE: Stadig færre nordmenn opplever å få uønsket besøk i boligen. Foto: Colourbox.com
FÆRRE AV DISSE: Stadig færre nordmenn opplever å få uønsket besøk i boligen. Foto: Colourbox.comVis mer

Stadig færre får uønsket besøk

Antallet tyverier fra bolig synker fra år til år.

Statistikk over anmeldte lovbrudd i 2010 fra Politiet, viser at stadig færre boligeiere fikk uventet besøk av tyver i løpet av fjoråret.

Den positive utviklingen gjelder både de som bor i hus og i leilighet.

Færre vinningsforbrytelser

I 2011 ble det anmeldt totalt 4342 simple tyverier fra norske boliger. Dette er en nedgang fra 2010 på 11,1 prosent for villaer. Antallet anmeldelser har dessuten sunket med hele 29,5 prosent siden 2007.

De tilsvarende tallene for leiligheter er en nedgang på 6,8 og 14 prosent sammenliknet med 2010 og 2007.

Også antallet grove boligtyverier følger den samme trenden. I 2011 ble det anmeldt totalt 3784 grove innbrudd til politet. Dette utgjør en nedgang på 29,5 prosent sammenliknet med året før for villaer, og 19,9 prosent for leiligheter.

Statistikken viser og at stadig flere hytteiere kan senke skuldrene. De siste fem årene har også antallet hytteinnbrudd gått ned betraktelig.

Les også: Denne skal stoppe både tyver, branner og vannskader

Bedre sikring?

Hovedvekten av norske forbrytelser er fortsatt er vinningsforbrytelser, boliginnbrudd inkludert, men den stadige nedgangen kan skyldes økt innsats fra politet, skal vi tro fungerende politidirektør Vidar Refvik.

- Tallene viser at innsatsen mot vinningskriminalitet har ført fram. Politiet har i flere år jobbet målrettet på tvers av politidistrikter og landegrenser for å forhindre mobil vinningskriminalitet, sier Refvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) tror Politiets innsats har vært avgjørende, men utelukker ikke at bedre boligsikring også har bidratt til den positive statistikken.

- Det er en økt utbredelse av alarmer i norske boliger, og låsene er blitt bedre, som begge er viktige tiltak for å unngå innbrudd, sier Osland.

Ifølge statistikk fra NHO Sikkerhet har i alt 16 prosent av alle eneboliger, småhus og leiligheter i Norge har boligalarm tilknyttet alarmsentral.

- Uten en slik alarm er sannsynligheten for innbrudd åtte ganger så stor, viser NHO-statistikken. Dette fordi tyvene helst velger det enkleste tyveriobjektet. Har du alarm på boligen, velger de heller å gå til et annet hus, sier Osland.

Han legger til at man også bør sikre alle dører i boligen, inkludert terrassedør, bakdør og lignende.

- Det har vært en utvikling de siste årene med at flere av innbruddene er såkalte innstigningstyverier der tyvene går inn via en terrassedør eller en bakdør eller åpent vindu i 2. etasje, forteller Osland.

Les også: Postkassa røper om du er bortreist