Det blir nok ikke noe dramatisk fall i boligprisene med det aller første, men den ekstreme prisveksten ser ut til å avta.  Foto: Per Ervland
Det blir nok ikke noe dramatisk fall i boligprisene med det aller første, men den ekstreme prisveksten ser ut til å avta. Foto: Per ErvlandVis mer

Spår slutt på boligprisfesten

Se forventet boligprisutvikling der du bor

Etter to tiår med nesten uavbrutt prisstigning på boligmarkedet kan det nå se ut som om prisveksten er i ferd med å avta. Dette ifølge en fersk rapport av analysebyrået Pöyry.

– Vi tror boligprisene vil fortsette å øke fram til 2015, men med en noe lavere veksttakt enn de to siste årene, skriver Pöyry i rapporten Norsk Økonomi nr 3 - 2012.

De to siste årene har boligprisveksten vært på over åtte prosent, og anslaget for 2012 er 7,7 prosent, og herfra skal det gå gradvis nedover: i 2013 tror de veksten vil bli 6,7 prosent, så 4,9 prosent i 2014 og 2,3 prosent i 2015.

Alt om boligpriser på DinSide

Store regionale forskjeller

«I 2011 ble det bare bygget 300 boliger per 1.000 nye innbygger på nasjonalt nivå. Vi tror at dette vil øke til gjennomsnittlig 450 nye boliger per 1.000 nye innbygger i årene 2012-2015.Norsk økonomi nr 3 - 2012»


Rapporten peker også på at det har vært store forskjeller i boligprisutviklingen. Siden 2005 har boligprisene totalt økt med nesten 50 prosent, men dette er langt fra jevnt fordelt. Oljefylket Rogaland har hatt en boligprisvekst på over 86 prosent. I andre enden av skalaen finner vi Nord-Norge, Hedmark og Østfold, med en boligprisvekst på rundt 35 prosent de siste syv årene.

Se hvordan 22 år gamle Kim fikk råd til det mange drømmer om: Egen bolig i ung alder

Oslo ligger midt på treet, med rundt 50 prosent prisvekst i denne perioden. Det kan kanskje virke merkelig, om vi ser på mediedekningen om ville boligpriser i hovedstaden, men Oslo hadde i utgangspunktet sterke boligpriser. I tillegg har enkelte bydeler øst i Oslo hatt en relativt lav boligprisvekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se prognonsene for ditt fylke her:

Merk at Sogn og Fjordane ikke er med i statistikken, fordi det ikke er godt nok statistisk grunnlag for denne regionen.  Foto: Pöyry
Merk at Sogn og Fjordane ikke er med i statistikken, fordi det ikke er godt nok statistisk grunnlag for denne regionen. Foto: Pöyry Vis mer


Årsakene til de relativt store forskjellene i forventet prisvekst henger blant annet sammen med boligbygging og befolkningsvekst.

– En region med høy befolkningsvekst trenger større boligbygging enn en region med svak vekst for å unngå sterk vekst i boligprisene. Regioner med høy befolkningsvekst har imidlertid hatt problemer med å holde boligbyggingen på et tilsvarende høyt nivå. Derfor ser vi at jo sterkere befolkningsvekst det har vært i en region, desto sterkere synes boligprisveksten å ha vært, heter det i rapporten.

Dette er imidlertid bare én pekepinn - for eksempel har hovedstaden hatt lavest boligbygging i forhold til antall nye innbyggere, mens prisene her har steget omtrent på snittet. Nord-Norge og Hedmark, har hatt god takt i boligbyggingen, mer enn én ny bolig per nye innbygger (1,5 og 1,3 henholdsvis) og boligprisene har følgelig ikke steget like mye.

Hvor mye er boligen din verdt? Finn ut med vår boligpriskalkulator