Sosialt ansvar

Vi lever lengre, og 4-generasjoners familien blir normen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Blodets bånd binder best, så hvorfor outsource til samfunnet det du kan gjøre selv?

Skattene senkes, mens de individuelle forpliktelsene økes. Det kan i noen tilfeller være vanskelig å kombinere med arbeids- og familielivet, men stort sett fungerer det utmerket.

Så lenge du har styr på familieplanleggingen og sørger for å få barn i perioder hvor beste- eller oldeforeldrene er friske nok til barnepass går alt greit.

De gamle kan støtte hverandre, men hvis de selv blir pleietrengende blir det problemer.

Dette kan løses med au-pairer fra utlandet, mens andre trenger offentlig støtte, eller en fleksibel arbeidsplass for å komme i mål.