Regjeringen vil bevilge inntil 600.000 kroner til dem som ønsker å etablere seg i distriktet. <i>Hvor</i> er ennå ikke klart. Foto: Colourbox.com
Regjeringen vil bevilge inntil 600.000 kroner til dem som ønsker å etablere seg i distriktet. Hvor er ennå ikke klart. Foto: Colourbox.com Vis mer

Snik deg inn på boligmarkedet

Har du lyst på egen bolig, men sliter med å få det til? Da bør du se nøye på Husbankens muligheter.

Publisert
Sist oppdatert

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2012 er det to punkter som kan hjelpe vanskeligstilte med å komme inn på boligmarkedet. Meldingen kommer kun en drøy uke etter at Finanstilsynet foreslo å stramme inn retningslinjene for bankenes utlånspraksis til å kjøpe bolig enda et hakk.

Tilskudd til bosetting i distriktene

Det er kanskje ikke akkurat det du har mest lyst til å høre, men for mange er realiteten dessverre den at for å få kjøpt egen bolig kan det hende du må flytte på deg. Og dersom du likevel må flytte på deg, hvorfor ikke gjøre det ordentlig - og få penger for det?

Lønnsomt å bo i distriktene:

Christian Hellstrøm og familien sparte mye på å bo mer enn fire år i Finnmark; fritak for el-avgift, lavere skatt, økt barnetrygd og nedskriving av studielånet.

Les mer: Fikk slettet 100.00 av studielånet


I forslaget til statsbudsjettet for neste år, foreslår nemlig regjeringen å stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger i kommuner med små og usikre boligmarkeder, og - eller mangel på boliger.

Tilskuddet skal i hovedsak kunne brukes av kommunen til oppføring, rehabilitering eller ombygging av boliger for utleie til personer som ønsker å prøvebo i kommunen. De skal også kunne bevilge tilskudd til selskaper, stiftelser eller lignende for etablering av utleieboliger til samme formål, men det er ikke bare for dem som vil leie eller leie ut.

Tilskuddet til privatpersoner som ønsker å etablere seg kan ikke overstige 20 prosent av kostnadene, og maksimalt tilskudd er på 600.000 kroner.

– Å prøve ut dette er kun aktuelt i noen kommuner der det på grunn av sterkt verdifall og manglende boligmarked ikke er mulig å få igjen det som er investert dersom boligen må selges. Enkelte steder har nyboligbyggingen helt stoppet opp, samtidig som det heller ikke er leieboliger tilgjengelig, sier statssekretær Hege Solbakken til DinSide.

– Ordninga er viktig fordi mange mindre kommunar kan ha arbeidsplassar, men ikkje bustader å tilby for tilflyttarar. Dette prosjektet vil gjere det lettare å rekruttere kompetanse til slike kommunar, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Dette er en treårig forsøksordning, som skal omfatte 10-12 utvalgte kommuner, og regjeringen foreslår altså å bevilge 20 millioner kroner. Merk deg at det foreløpig ikke er fastsatt hvilke kommuner som får muligheten, og nøyaktig hvilke kriterier søkerne vil måles etter. Her gjelder det altså å følge med framover.

Hvor og hvordan søker du? Kriterier og søknadsskjema vil bli lagt ut på Husbankens nettsider.

Øker tilskudd til syke og økonomisk vanskeligstilte

I tillegg vil regjeringen øke bevilgningene til Husbanken med 23 millioner kroner til tilpasning av bolig slik at folk kan bo lenger hjemme i stedet for på institusjon, og en økt tilsagnsramme for boligtilskuddet slik at det neste år kan gis støtte til 1100 boliger.. Husbanken gir tilskudd og gunstige lån eller topplån til bolig, og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig for eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og økonomisk vanskeligstilte.

Dette er frigjorte midler i forbindelse med regjeringens forslag om å utfase særfradraget for dem med store sykdomsutgifter.

Totalt vil bevilgningene til Husbanken være på over 2,5 mrd neste år, dersom forslaget blir vedtatt, heter det i statsbudsjettet. I tillegg kommer Husbankens låneramme på 15 mrd kroner i 2012, der startlånet for unge og vanskeligsstilte har førsteprioritet, samt penger til bostøtte på 3,25 mrd.

Les mer om Husbanken: Gir gunstige lån til dem som trenger det mest

– For ekspansivt statsbudsjett

Ikke alle er enige i regjeringens prioriteringer. Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) synes statsbudsjettet som en helhet er for ekspansivt, og frykter blant annet at prioriteringene kan føre til høyere boligpriser, og motvirke tidligere signaler som er gitt, blant annet varslet innstramming av bankenes utlånspraksis.

– Disse tiltakene vil på langt nær ha samme effekt som et strammere budsjett, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i FNO i en pressemelding.

De peker på at blant annet økningen av bevilgninger og rammene til Startlån i Husbanken økes, som motvirker nettopp innstrammingen av boliglånspolitikken, og som kan opprettholde presset i boligmarkedet.

Sliter du med å få råd til egen bolig? Se hvordan du bør gå frem.

Har du råd?

Det har imidlertid kommet en ny faktor på banen du også må ta hensyn til dersom du vurderer å kjøpe egen bolig, enten du flytter på deg eller ikke: Forslaget om endringen i eiendomsskatten. Regjeringen åpner nå for å la kommuner skattlegge privatboliger og fritidseiendommer, uten at det berører næringseiendommer.

– Dette er en metode for å få lurt det [eiendomsbeskatning, red. amn.] inn, enten kommunestyret har den ene eller den andre politiske holdningen, sa Dag Refling i Huseiernes Landsforbund til DinSide tidligere i dag.

Eiendomsskatten er en direkte skatt og må ikke forveksles med at boligens ligningsverdi inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatt.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer