Slutt på lurepriser i boligannonser

Eiendomsmeglere og Forbrukerombudet har blitt enige om å lage en bransjenorm for markedsføring av boligannonser. Vekk med lokkepriser og "gjemte" felleskostnader.

Slutt med lokkepriser

Det har florert med lokkepriser i boligmarkedet det siste året. Prisantydning flere hundre tusen kroner under takstverdien gjør at mange potensielle kjøpere kaster bort tiden på vinsing. Likeså retter eiendomsmeglere seg i stadig større grad til unge mennesker, og vil ha dem til å kjøpe bittesmå leiligheter med grusom fellesgjeld.

Det skal det altså nå bli en slutt på.

En ny bransjenorm skal stoppe villedende og utilstrekke­lig markeds­føring, og å sikre at aktørene i bransjen opptrer enhetlig ovenfor forbrukerne, skriver Forbrukerrapporten på sin nettside.

Slutt på lurepriser i boligannonser


- Utviklingen har gjort det nødvendig å gripe tak i nye problemstillinger knyttet til markedsføring av boliger, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

- Spesielt er vi glade for å ha fått på plass klare regler om bruk av lokkepris i markedsføringen og informasjonsregler for borettslag med et forholdsvis lavt innskudd og høy andel fellesgjeld, som ofte markedsføres spesielt mot unge boligkjøpere.

Styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening, Stein Drogseth, mener den nye normen er positiv for alle, og sier at både myndighetene og eiendomsmeglerbransjen er opptatt av å ha gode og fornuftige kjøreregler. Det er kjøpere og selgere også, vil vi tro.

Skyhøy fellesgjeld mer vanlig

- Vi har særlig sett denne problemstillingen i forhold til borettslag med forholdsvis høy andel fellesgjeld, sier Thon, som håper bransjenormen vil bidra til økt bevissthet om markedsføring av denne type boliger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye bransjenormen sier for eksempel at hvis det opplyses om beregnede bokostnader i markedsføringen, så må det komme frem hvordan disse kostnadene er regnet ut. Dersom et priselement oppgis i markedsføringen, for eksempel en lav kjøpesum, så skal også andel av fellesgjeld og størrelsen på andel av månedelige felleskostnader oppgis.

Slutt på kunstig lav prisantydning

I bransjenormen står det også at en prisantydning ikke må settes lavere enn det selger er villig til å akseptere. Den må heller ikke settes lavere enn meglers objektive vurdering tilsier.

Mer info: Forbrukerombudet

Mer om boligpriser: