Slik søker du om bruksendring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

De fleste hytteområder er regulert i kommuneplanene som landsbruks-, natur- og friluftsområder.

Generelt er det byggeforbud i slike områder, men bruksendringer omfattes ikke alltid ikke av byggeforbudet.

Dispensasjon

Kommunal- og arbeidsdepartementet slo i et rundskriv i 1995 fast at kommunenes skjønn avgjør søknader om bruksendring.

Kommuner kan derfor gi dispensasjon fra kommuneplanens regulering, noe som gir deg anledning til å søke om bruksendring. Du er nødt til å engasjere en takstmann eller entreprenør som...

 • ...lager en tilstandsrapport for boligen
 • ...står som ansvarlig søker av bruksendring

  Kartleggingen

  Før du søker om bruksendring, bør du i tillegg til å dokumentere boligens tilstand undersøke enkelte forhold. Disse er...

 • ...kommuneplanenes intensjoner og hvilke "offentlige hensyn som skal ivaretas".

 • ...beliggenheten i forhold til offentlig vei, vann og kloakk samt skoler.

 • ...om andre i nærheten har fått tillatelse til bruksendring og begrunnelsene for det.

  Begrunnelsene

  Mange utkantkommuner vil raskt innvilge søknaden, mens andre kommuner krever at "særlige grunner" taler for saken. Som "særlige grunner" kan du bruke...

 • ...andre innvilgede søknader for boliger i området. Vis til "usaklig forskjellsbehandling".

 • ...at tidligere eiere har bodd i boligen store deler av året. Vis til at boligen allerede er brukt som helårsbolig.

 • ...at du bidrar til å oppgradere avløpsforholdene for boligen og/eller andre boliger i området. Vis til at du skaper bedre fellesløsninger.

 • ...at boligen er i tilfredstillende teknisk stand. Det innebærer gode vann- og avløpsforhold, god isolering og konstruksjon. Husk at vann og avløp også krever utslippstillatelse. Ta dette inn i søknaden.

  Søknaden

  Før du sender søknaden, ber du om en forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten i kommunen. Der legger du fram begrunnelsene for at du skal få dispensasjon fra reguleringsplanen.

  1: Dispensasjon. Deretter søker du om dispensasjon. Prøv å vinkle søknadsbrevet (eget skjema finnes ikke) etter signalene du fikk i forhåndskonferansen. Send nabovarsel. Tegninger over boligen, kart over området og gjenpart av nabovarsel legges ved søknaden.

  2: Bruksendring. Innvilges søknaden, kan du søke om bruksendring. Fordelen med å ha fått dispensasjon allerede, er at du nå kan søke om et "enkelt tiltak". Det har kommunen plikt til å behandle innen fire uker.

  Klageadgangen

  Får du avslag på søknaden om dispensasjon, kan du klage innen tre uker.

  Ta gjerne personlig kontakt med medlemmer av Plan- og bygningsutvalget i kommunen for å synliggjøre hvorfor de bør ta klagen til følge.

  Hjelper ikke det, sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.