Slik sikrer du deg mot å bli blakk

Pengeskvisen kan unngås, men da må du sikre deg på forhånd, sier Netteiendom.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Før du inngår avtale med megler, bør du be om at meglerfirmaet betaler alle annonseutgifter, og avregner beløpet mot boligens salgssum.

På denne måten unngår du kortsiktige likviditetsproblemer.

Dette innebærer selvsagt ekstra utlegg og litt ekstra risiko for meglerfirmaet, og må derfor være avtalt på forhånd for at du skal få denne type "tjenester" inkludert.

Skaff deg en ekte ”no cure no pay” klausul

Les vilkårene nøye, og skaff deg en en megler som tilbyr 100% "no-cure-no-pay" garanti. Det innebærer at de skal dekke alle utgifter, også annonseutgifter, dersom avtalt salgspris ikke blir oppnådd.

Netteiendom oppgir at Exact Eiendomsmegling er et av flere firma som yter denne garantien, men presiserer at dette også er avtaler du kan forhandle deg frem til hos andre meglerfirmaer.

Pass deg for salgsgarantier

DinSide avslørte gjennom en grundig livetest i sommer at meglere som tilbyr salgsgaranti ofte setter markedsverdien mistenkelig lavt.

Dette gjør de slik at det skal blir tilnærmet umulig å selge boligen til under ”avtalt pris”, og dermed minimaliserer de altså risikoen for at salgsgarantien noen gang skal tre i kraft.

For å unngå dette anbefaler DinSide at du alltid bør innhente flere verdivurderinger.