Slik ordner du opp med naboen din

Bråkete fester, feilparkering, høye gjerder og hunder som gjør fra seg i hagen din...

«Det er slitsomt i lengden å ikke hilse på naboen... så de fleste ønsker en løsning på konflikten, og sier ja til å møtes til megling.Gro Jørgensen, konfliktrådet »


Det er vel ikke få som en eller flere ganger har irritert seg over naboen sin. Han spiller for høy musikk (eller han tåler ikke at du gjør det). Han nekter å felle treet sitt (eller han har gått løs på hekken din med øks). Han trakker over plenen din på vei til stranden (eller nekter deg å bade på stranden der familien din har badet i generasjoner).

Noen nabokonflikter er nye og kortvarige. Andre kan pågå i generasjoner. Og noen ganger bygger det seg opp så mye irritasjon og aggresjon at det kan gå galt for noen hver.

Les: Hvor mye lyd kan du lage?

- Bruk konfliktrådet

- Det er typisk at noen sier "vi to kommer aldri til å bli enige, men det skal ikke stå på meg, så jeg stiller opp". Og så blir de enige til slutt, sier Jørgensen. Foto: Konfliktrådet
- Det er typisk at noen sier "vi to kommer aldri til å bli enige, men det skal ikke stå på meg, så jeg stiller opp". Og så blir de enige til slutt, sier Jørgensen. Foto: Konfliktrådet Vis mer


Det beste er å løse opp i konflikten, uansett hvor fastlåst den enn måtte synes. Til det kan en nøytral tredjepart være løsningen. Konfliktrådet har lang erfaring med megling i nabokrangler.

Ifølge Gro Jørgensen, Informasjonssjef for konfliktrådene, kommer de fleste frem til en løsning etter megling i konfliktrådet. Og det er partene som selv blir enige. Megleren leder prosessen, men er ikke dommer.

For at en sak skal komme i konfliktrådet, må begge partene være villig til å stille. Men det holder at en av dere tar kontakt.

- Det som vanligvis skjer er at en av partene ringer til konfliktrådet, og forklarer hva uenigheten går ut på, sier Jørgensen til DinSide. - Vi henvender oss til den andre parten, og forteller at vi har fått henvendelse fra naboen.

Dersom begge parter samtykker gis saken til en megler som ordner tid og sted for et møte. - I møtet får begge parter uttale seg, og det kan gjerne være høyt tonefall, men de sitter ikke og æreskjeller hverandre.

Ikke la dette bli bråk

Mange misforståelser

Når en megler fra konfliktrådet går inn og leder prosessen er det viktig å få kartlagt situasjonen, hva har skjedd, hvordan er situasjonen nå og hvordan ønsker partene at det skal være i fremtiden.

Nabokrangel

Har du vært i konflikt med noen av naboene dine? (Avsluttet)
Ja, flere ganger(54%) 256
Nei aldri(24%) 111
Ja, en gang(22%) 104
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- For eksempel når det kommer til høye trær som skygger på naboens tomt. Det er ikke alltid treet i seg selv som er grunnen til at en ikke vil fjerne det, det kan være arbeidet eller kostnaden. Vi har eksempler på at den andre naboen har tilbudt seg å gjøre jobben, og at det da har vært helt greit. Det er når partene setter seg ned, de bakenforliggende årsakene kommer frem.

Jørgensen foteller også at det hender at en sak er meldt inn, men det er egentlig helt andre problemstillinger som er viktige som kommer frem under meglingsmøtene.

Utrolige krangler: Prest tisset på naboens hageputer

Dette krangler vi om

Konfliktrådet har ingen ti på topp-liste over hva vi krangler mest om, men ifølge Jørgensen er følgende tema gjengangere:

 • Skog/trær/hekk: De sperrer for utsikt, skygger på tomt, grener henger over på naboens tomt, blader som faller ned, et cetera.
  Les mer: Hvor høyt kan treet bli?
 • Støy
 • Hunde/ Dyrehold: Her går det både på luktplager, støy og at unger er redd for hunden som går løs på naboeiendommen.
 • Verbale trusler/beskyldninger/ryktespredning
 • Konflikter i forbindelse med fellesarealer: Dette kan gå på snømåking, holde ting i orden, steinkasting på biler fra unger som leker, parkering.
 • Bruksrett av areal til utvidelse og oppretting av adkomstvei – og hvem som skal betale
 • Snømåking: Hvem skal måke og hvor skal snøen legges…
 • Parkering: Biler som står i veien osv
 • Brenning av bål: uten at naboen har gitt samtykke til det
 • Hærverk

 • Oppsetting av gjerder: både høyde, kostnader og farge
 • Campingvogner/båter: Oppbevares på tomta og sperrer utsikten for naboen