Bilde: <A HREF="http://home.c2i.net/angelshag/anne.htm" target="_blank">Anne Angelshaug</A>.
Bilde: Anne Angelshaug.Vis mer

Slik leser du boligannonsen

Noen begreper bør du kjenne til før du kaster deg over boligannonsene. Her er de.

Boligannonsene har sitt eget språk med begreper som verditakst, bruttoareal og boligareal. Vi gir deg her en innføring i de viktigste begrepene.

Ofte er det også nødvendig å lese mellom linjene for å få riktig inntrykk av boligen som annonseres. Hva betyr det når det står at boligen trenger ”noe oppussing”, og hva menes egentlig med ”stort potensial”? Sjekk hvordan du leser mellom linjene i boligannonsen.

Hva koster det?

Ingen kan før budrunden si hva en bolig koster. Både prisantydning og takst kan gi et hint om hva boligen er verdt i dagens marked. Men verditakst og prisantydning er ikke det samme.

Verditakst: En autorisert takstmann fastsetter verditaksten. Verditaksten er en teknisk vurdering av hva boligen er verdt i dagens marked. Vurderingen gjøres ut fra en kombinasjon av teknisk tilstand, byggekostnader, tomteverdi og markedsverdi.

Prisantydning: Viser hva megleren mener at boligen er verdt i dagens marked. Prisantydningen ligger som regel ikke så langt fra taksten, men det er megler som setter prisantydningen. Den er på ingen måte bindende for hva prisene skal ende på. Blir en bolig vist frem i flere runder, er det ikke uvanlig at megler justerer prisantydningen ut fra responsen de får på boligen.

Lånetakst: Er ofte rundt 80 til 90 prosent av verditaksten. Lånetaksten ligger til grunn for bankenes utlån. Det er ofte mulig å låne hele kjøpesummen, men banken kan bare ta sikkerhet i boligen opptil lånetakst. Derfor trengs tilleggssikkerhet for å låne hele kjøpesummen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Riktig størrelse

Mange boligkjøpere føler seg lurt fordi de oppdager at boligen er mindre enn de trodde. Første bud for å vite hva du kjøper, er å kjenne til forskjellen på boligareal og bruttoareal.

Eiendomsmeglerne er pliktige til å oppgi boligarealet i all markedsføring. I nesten alle boligannonser opereres det med to arealbegreper; bruttoareal (bta) og boligareal (boa).

Bruttoarealet er arealet av hele boligen, inkludert boder og kjellerrom. Terrasser, balkonger, felles boder, trappeoppgang og felles vaskerom regnes ikke med. Når bruttoarealet måles inkluderes ytterveggen.

Boligarealet eller boflaten kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i. Boligarealet inkluderer boligens rom målt innvendig. Uinnredete rom, fellesrom, felles garasje og boder regnes ikke med.

Det er med andre ord boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får. Når kvadratmeterprisen regnes ut, er det også boligarealet som legges til grunn.

Her leser du mer om hvordan du finner frem til boligens egentlige størrelse.

Selveier eller borettslag

Du trodde kanskje at en bolig var en bolig, og at det var det. Nei da. Det finnes blant annet borettslagsleiligheter, eneboliger, selveierleilighet og aksjeleiligheter. For de ulike boligtypene gjelder ulike regler.

Visste du for eksempel at det koster mindre å kjøpe borettslagsleilighet enn selveierleilighet? Ved selveierboliger må du nemlig betale dokumentavgift til staten.

Men i en selveierleilighet står du på friere til for eksempel å leie ut.

Trenger du hjelp til å finne frem til riktig boligtype? Her er oversikten over de ulike boligtypene, og reglene knyttet til dem.