Slik går du fram

Enkelt er det ikke, men disse rådene hjelper deg på veien mot drømmeleiligheten under skråtaket.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Innhent situasjonsplan og tegninger over gården. Sjekk den bygningstekniske tilstanden på loftet. Lag en skisse over utbyggingsplanene. Husk at utbyggingen behandles som en vanlig byggesak.

 • Merk at takhøyden må være 190 centimeter for at fullt boareal kan måles. I rom med skråtak lavere enn dette måles en kvadratmeter til 60 centimeter.

 • Be om en forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten i kommunen. Der får du vite hvilke sjanser du har for å få godkjent utbyggingen.

 • Uansett om du søker om omregulering eller "bare" byggetillatelse, må en person/firma med byggmessig fagkompetanse stå som formell søker - gjerne snekkerfirmaet som gjør hele eller deler av jobben.

 • Før søknad sendes, skal naboene og eventuelle gjenboere i form av nabovarsel ha fått beskjed til å uttale seg.

 • Du kan enten søke om såkalt rammetillatelse først og igangsettelsestillatelse senere, eller søke om begge deler på en gang.

 • Ansvarlig søker vil hjelpe deg med søknaden. Den skal inneholde en plan for utbyggingen, som må godkjennes av kommunen, og nødvendig dokumentasjon på at boligen tilfredstiller branntekniske krav.

 • Før byggetillatelse gis. kontrollerer kommunen at utbyggingen ikke er i strid med Plan- og bygningsloven.

 • Dersom utbyggingen kan komme i strid med for eksempel brannvernmyndighetene, havnemyndighetene eller fredningsmyndighetene, skal disse få uttale seg.

 • Leiligheten skal ha en minimum fem kvadratmeter stor bod.

 • Ligger inngangen til leiligheten høyere enn fjerde etasje og inngangen leder til flere enn 12 leiligheter, må heis installeres.

 • Gårdens fasade må ikke endres vesentlig. Store, sammenhengende taktilbygg eller heving av hele taket tillates vanligvis ikke.

 • Alle nye loftsleiligheter må ha minst ett vertikalt vindu, helst i stua/oppholdsrommet.

 • Terasse/balkong mot bakgården kan tillates etter søknad.

 • Du kan ikke gå i gang med utbyggingen før kommunen har gjort sitt endelige vedtak.