Slik går du fram

Enkelt er det ikke, men disse rådene hjelper deg på veien mot drømmeleiligheten under skråtaket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Innhent situasjonsplan og tegninger over gården. Sjekk den bygningstekniske tilstanden på loftet. Lag en skisse over utbyggingsplanene. Husk at utbyggingen behandles som en vanlig byggesak.

 • Merk at takhøyden må være 190 centimeter for at fullt boareal kan måles. I rom med skråtak lavere enn dette måles en kvadratmeter til 60 centimeter.

 • Be om en forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten i kommunen. Der får du vite hvilke sjanser du har for å få godkjent utbyggingen.

 • Uansett om du søker om omregulering eller "bare" byggetillatelse, må en person/firma med byggmessig fagkompetanse stå som formell søker - gjerne snekkerfirmaet som gjør hele eller deler av jobben.

 • Før søknad sendes, skal naboene og eventuelle gjenboere i form av nabovarsel ha fått beskjed til å uttale seg.

 • Du kan enten søke om såkalt rammetillatelse først og igangsettelsestillatelse senere, eller søke om begge deler på en gang.

 • Ansvarlig søker vil hjelpe deg med søknaden. Den skal inneholde en plan for utbyggingen, som må godkjennes av kommunen, og nødvendig dokumentasjon på at boligen tilfredstiller branntekniske krav.

 • Før byggetillatelse gis. kontrollerer kommunen at utbyggingen ikke er i strid med Plan- og bygningsloven.

 • Dersom utbyggingen kan komme i strid med for eksempel brannvernmyndighetene, havnemyndighetene eller fredningsmyndighetene, skal disse få uttale seg.

 • Leiligheten skal ha en minimum fem kvadratmeter stor bod.

 • Ligger inngangen til leiligheten høyere enn fjerde etasje og inngangen leder til flere enn 12 leiligheter, må heis installeres.

 • Gårdens fasade må ikke endres vesentlig. Store, sammenhengende taktilbygg eller heving av hele taket tillates vanligvis ikke.

 • Alle nye loftsleiligheter må ha minst ett vertikalt vindu, helst i stua/oppholdsrommet.

 • Terasse/balkong mot bakgården kan tillates etter søknad.

 • Du kan ikke gå i gang med utbyggingen før kommunen har gjort sitt endelige vedtak.