Slik får du en god avtale

Slik får du en god avtale

  1. La megleren svette for deg

  • Kontakt flere eiendomsmeglere i nærheten av der du bor. Si at du ønsker en prisantydning på boligen.

  • Spør også om meglerne er villige til å gå med på en avtale om stigende provisjon. Husk at du selv oftest må foreslå stigende provisjon.

  • Kontakt en takstmann og få en verditakst på boligen.

  • Er prisantydning høyere enn verditaksten, vil det oftest være lurt å legge til grunn prisantydning som skille (knekkpunkt) mellom lav og høy prosentsats. De fleste boliger selges over verditakst i dagens marked. Avtales stigende provisjon med verditakst som knekkpunkt, kan meglerens honorar bli unormalt høyt. Ta derfor utgangspunkt i prisantydningen.

  • Når megleren titter på boligen for å gi prisantydning, be han komme med et forslag til stigende provisjon. Du kan også formulere ditt eget forslag.

  • Avtalen bør formuleres slik at provisjonen er ekstra lav (for eksempel 1,5 prosent) opptil knekkpunktet. Det motiverer megler til å stå på ekstra for at han skal nå en så høy salgspris at han tjener penger. Ved flat sats settes prosenten oftest til 2,5. Ved stigende provisjon bør laveste sats derfor være lavere enn 2,5 %.

  • Velg den megleren som går med på det beste tilbudet. Du kan godt prøve å prute prisen ytterligere.