Slik beregner du låneevnen

Hvordan passer bankenes utgangspunkt i praksis? Vi gir deg to eksempler på "vanlige" menneskers reelle betalingsevne, målt opp mot bankenes tommelfingerregel.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Johnny er 25 og nyutdannet. Han lever et ungkarsliv og har ikke barn. Han har gjennom noen års studier fått et studielån på 150.000 kroner. Han er sosial og har en aktiv fritid. Han har en gammel Toyota som han kjører rundt i, og fra mange år som leieboer har han skaffet seg det meste han trenger av møbler og utstyr i en ny leilighet.

Johnny, 25 og single
 InntekterUtgifter
Årsinntekt før skatt240.000 kroner 
   
Mnd. utbetalt lønn14.140 
Betjene studielån 980
Mat & Drikke 2.500
Klær & Sko 560
Helse & Hygiene 290
Fritid 1.500
Reisekostnader 470
Andre dagligvarer 180
Hush. artikler 280
Møbler 250
Telefon 840
Bilkostnad 2.500
Til betjening av lån3790 
29,3% skatt, Leveutg. er basert på
SIFO sitt standardbudsjett-justert,
Studielån 150.000 nedb. over 16 år 8mnd. inkl. 7mnd pause,Passer bra

Ut fra dette budsjettet vil Johnny ha 3.800 kroner til å betjene et lån med. Boliglånskalkulatoren viser at dette vil med åtte prosents effektiv rente gi Johnny et lån på ca. 450.000 kroner. Når vi legger til studielånet på 150.000 kroner vil da samlet lån bli 600.000, akkurat to og en halv ganger inntekten til Johnny.

Famile på 4

Familien Nordmann består av to gifte foreldre i midten av 30 årene. De har to barn, Kari på 4 og Ola på 8. Kari går i barnehagen. Familien har en samlet årsinntekt på 450.000 kroner, der både mor og far arbeider. Samlet har familien et studielån på 300.000 kroner

Familie på 4
 InntekterKostnader
Årsinntekt før skatt450.000 kroner 
   
Mnd. utbetalt lønn28.875 
Betjene studielån 1.966
Mat & Drikke 4.800
Klær og sko 1.560
Helse & Hygiene 736
Lek og Fritid 2.200
Reisekostnader 1.410
Andre dagligvarer 360
Husholdningsartikler 400
Møbler 600
Telefon 1.000
Bilkostnad 3.000
Barnehage 3.510
Til betjening av lån7.333 
Samlet skatteprosent er 23 i flg. Dinepenger, studielån nedbet. over 20 år 2mnd inkl 7mnd bet.utsettelse, Leveutg. er basert på SIFO sitt standardbudsjett

Passer ikke så bra

Budsjettet for denne familien viser at de står igjen med 7.300 kroner til å betjene et lån med. Boliglånskalkulatoren viser at dette vil med åtte prosents effektiv rente gi familien mulighet til å betjene et lån på 890.000 kroner. Legger vi til studielånet på 300.000 kroner ser vi at familien har muligheter til å kunne betjene en gjeldsgrad på høyere enn to og en halv ganger inntekten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Konklusjon

Når saksbehandlerene går gjennom en lånesøknad ser de på totaløkonomien til husstanden. De har som mål og ønske at samlet lån ikke skal overstige inntekten med to og en halv grad, og at huset ikke belånes høyere enn 80 prosent. Våre to eksempler viser at tommelfingerregelen passer bra i noen situasjoner, mens den vil kunne gi feil resultat i andre.

Det er viktig at en ikke kun vurderer "nåsituasjonen", men innser at sin personlige økonomi er dynamisk, og vil endre seg over årene.

Bankene legger inn en sikkerhetsmargin på tre prosentpoeng når de vurderer din betalingsevne. Dette er i situasjoner med stabile renter. I dagens situasjon vil det være lurt å ta høyden for kanskje det dobbelte, hvertfall for en kortere periode.

Skjer det en endring i din livssituasjon, et samlivsbrudd eller et jobbskifte, eller renteøkninger, bør du ha et visst spillerom for å kunne takle dette. Dette er faktorer som bør legges til grunn når slike budsjett og størrelsen på lånet beregnes.

For yngre nyutdannede, som Johnny, vil en normalt kunne forvente en pen utvikling i inntekten, penger som ved uendret forbruk kan gå direkte til å betjene et lån, og noe som kan legges til grunn i beregningene.

Finn den banken som passer deg i vår store banksparekalkulator. Du kan også sammenligne ditt lån med tilbud fra over 120 andre banker i vår boliglånskalkulator. Vi gir deg også Norges beste oversikt over boliglånsrenter og bankinnskuddsrenter.

Andre aktuelle artikler fra DinSide:
-Må tjene en halv million
-Bør du binde renten?
-Lån i utlandet
-Unngå bankenes lånefelle
-Lånet strekker ikke til
-Skaff deg kommunale boligkroner