Sky boligformidlerne som pesten!

De selger deg informasjon av tvilsom verdi og gir tomme garantier .

For hårreisende summer får du informasjon om boliger til leie som du ikke er garantert å få leid. I motsetning til i markedet for salg av eiendom, er det i det grå markedet for formidling av leiligheter du som betaler for å få mulighet til å leie. Og i motsetning til markedet for formidling av boliger til salgs, er ikke formidling av leieboliger regulert ved lov. Det vil si at hvem som helst kan selge deg slik informasjon. (De som formidler eiendommer til salgs må være advokater eller registrerte eiendomsmeglere.)

I både Oslo, Bergen, Trondheim og sikkert flere andre byer dukker det hver høst og vår opp firmaer som vil selge deg informasjon om ledige boliger til leie. Og like snart som høst- og vårrushet er over, forsvinner mange av dem ut av sikte, forteller kontorsjef hos Forbrukerrådet i Oslo og Akershus, Tom Bolstad, til DinSide. Bolstad 4694 TARGET="_top">advarer mot å bruke slike firma når andre alternative veier til leiemarkedet er mye 4669 TARGET="_top"> billigere eller gratis.

Dyr telefon

Sky boligformidlerne som pesten!

Det finnes mange måter å tjene penger på. Noen firmaer må vi si på det nærmeste utnytter folks desperate jakt etter en utleiebolig i byene til å gjøre noen lettjente kroner. I Oslo finner du for eksempel et firma som bruker 820-nummer til å lese opp boligannonser. Du betaler per minutt over telefonregningen. Og det er ikke små beløp du må ut med. For 22 kroner per minutt får du lest opp en liste over hybler til leie i Oslo. Skal du leie bolig "slipper du unna" med 12 kroner per minutt. Prøv selv å lese opp ett par annonser høyt og se hvor langt du kommer på ett par minutter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sier seg selv at dette bør være virkelig siste utvei. Selv om du betaler i dyre dommer, er du ikke garantert noen ting. For alt du vet er disse boligene også annonsert i vanlige annonser som du kan lese i avisen hver dag for en tier.

Dette tilbudet kommer fra et firma som annonserer med at de er "100% seriøse" og "godkjent av Kredittilsynet". Men navnet på firmaet fremkommer ikke av avisannonseringen. En artikkel i Aftenposten røper imidlertid at firmaets navn er Boligtelefonen AS, og at en av dem som står bak er tidligere ungdomssekretær i AUF, Bjørn Jarle Rødberg Larsen.

Dyrt medlemsskap - ingen garanti

Sky boligformidlerne som pesten!

Flere boligformidlingsfirmaer krever et "medlemsgebyr" av deg for at du skal få tilgang til lister over ledige leiligheter. Men bør du betale dette? Et av firmaene vi har funnet, Bergen Boligkontor, opererer på utleiemarkedet i Vestlandets hovedstad. Her kan du på firmaets hjemmesider lese følgende:

"Ved innmelding betaler boligsøker et registreringsgebyr på kr 850,- et engangsbeløp som ikke tilbakebetales. Ved kreditt tilkommer kr 85,- Avgifter utover dette belastes ikke boligsøker."

Det betyr altså at du må betale hele 850 kroner for å få lese lister over boliger i maksimalt fire måneder. Og dette kan jo kanskje være verdt pengene om du sliter hardt og trenger bolig raskt. Men vent litt: Du er ikke garantert noen ting annet enn å få lese listene selv om du betaler så dyrt. Den eneste garantien som finnes er en såkalt fornøydgaranti som sier at:

"Er det i medlemsperioden ikke kommet inn boliger som tilfredsstiller krav spesifisert av boligsøker på registreringskort for Boligsøkere, vil Bergen Boligkontor tilbakebetale medlemsavgiften i sin helhet."

Legg merke til at du ikke blir lovet å få tilbud om leie, bare at du er garantert at Bergen Boligkontor skal få inn informasjon om boliger som tilsvarer dine krav og formidle dette til deg. Regn med at de kravene du opererer med antakeligvis er de samme som kravene andre desperate boligsøkere også har... Faktisk skriver selskapet at utleier står fritt i valg av leietaker. Dersom man ikke skaffer seg bolig innenfor medlemsperioden, kan medlemsskapet forlenges mot ny medlemsavgift.

Flere informasjonsselgere

Også i Oslo annonserer ett lignende firma i avisen. På forespørsel opplyser Eiendoms Service-Utleie at du mot et gebyr på 750 kroner vil få tilgang til opplysninger om de boligene firmaet har i sine baser som stemmer overens med dine krav til bolig. For de 750 kronene kan du få informasjon i 3 måneder. Men firmaet kan ikke garantere at du får tilslag på leiligheter. Ei heller kan de opplyse hvor mange boliger de har inne på grunn av at det varierer mye fra uke til uke.

I Trondheim kan du kjøpe informasjon til 920 kroner av Trondheim Boligkontor. Da skal du etter sigende være sikret å få informasjon helt til du har skaffet deg bolig. Men den garantien bør du uansett sørge for å undersøke nærmere og sikre at du får skriftlig før du går inn i en slik avtale.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.