Alle kan slå i en spiker, men når du bestiller en "mester" skal du forvente ryddighet i alle ledd.  Foto: colourbox.com
Alle kan slå i en spiker, men når du bestiller en "mester" skal du forvente ryddighet i alle ledd. Foto: colourbox.comVis mer

Skjerper håndverkerkontroll

Styrker kampen mot misbruk av Mesterbrev-ordningen

En ny lov skal gjøre det enklere å straffe håndverkere som misbruker ordningen med mestertittel og mestermerket.

– Den nye lovendringen vil være positiv både for forbrukerne og de seriøse håndverkerne, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Les også: Lettere å klage på håndverkeren.

I dag er rundt 17.000 håndverkere i mer enn 60 ulike fag med i denne ordningen. Mesterbrevordningen er en gründerutdanning som legger grunnlaget for en rekke småbedrifter over hele landet, og skal også fungere som et kvalitetsstempel for håndverkere. Har en håndverker godkjent kurs, får han mulighet til å kalle seg mester og bruke mestermerket i markedsføringen av sine tjenester.

Ser du denne logoen skal du kunne forvente kvalitet, men mange bruker den uten lov. Nå skal dette stoppes.  Foto: Mesterbrev.no
Ser du denne logoen skal du kunne forvente kvalitet, men mange bruker den uten lov. Nå skal dette stoppes. Foto: Mesterbrev.no Vis mer


– I lengre tid har vi sett at denne ordningen misbrukes av håndverkere som ikke er kvalifisert til tittelen. Dette jukset ønsker vi å komme til livs, sier Brustad.

Er håndverkeren virkelig mester? Det sjekker du enkelt i Mesterregisteret.

Får gi gebyr

Regjeringen foreslår nå at Mesterbrevnemnda får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved misbruk av mestertittel og mestermerket. Gebyret vil ligge på rundt 5.000 kroner for ett enkelt tilfelle og økes ved gjentatte overtredelser.

– Dette vil være en langt mer effektiv måte å straffe juksemakerne på sammenliknet med dagens ordning med politianmeldelse og eventuell bøtestraff, sier Brustad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun viser til at disse sakene til nå sjelden har blitt prioritert av politiet: – Innføring av overtredelsesgebyr gir oss et mer hensiktsmessig og kontant virkemiddel.

Mesterbrevnemnda blir kontaktet daglig om mulig misbruk av ordningen. Av disse henvendelsene er det om lag 50 saker så må følges opp hvert år. Nemnda venter en økning i tiden framover.

Målet er å få lovendringene vedtatt i Stortinget før jul, slik at de nye reglene kan innføres fra nyttår.