Skattesmell for utleiere

Før du selger huset, kan du leie det ut skattefritt, og likevel slippe skatt på salgssummen. Men hvis leietager nekter å flytte, blir resultatet fort full skatt; både på leieinntektene og boliggevinsten.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Utnytter du regelverket til din fordel kan du både sikre deg både skattefri utleie av egen bolig, og eventuelt skattefri gevinst når boligen selges.

Du finner mer om vilkårene ved å trykke på lenkene til høyre.

Hvis du har misforstått, er det imidlertid du som får skattesmellen. Pass derfor på at du virkelig har forstått reglene.

Dyr misforståelse

Bilde: Anne Angelshaug.
Bilde: Anne Angelshaug. Vis mer

Problemstillingen er i høyeste grad reell. Aftenbladet forteller historien om en kvinne som leide ut huset sitt, og hvor leietager nå nekter å flytte ut.

I verste fall kan dette bety at kvinnen både må betale skatt på leieinntekten, og får full gevinstbeskatning når boligen endelig selges.

Felle: Gammel husleiekontrakt

Det kvinnen hadde gjort galt var å bruke en husleieavtale som ikke var basert på den nye husleieloven.

Den nye loven slår nemlig fast at det ikke kan avtales en kortere leietid for boliger enn tre år. Det kan likevel avtales en leietid på ett år, dersom:

  • Husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv, eller noen som hører til husstanden, eller at

  • utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen.
Kvinnens leiekontrakt manglet imidlertid en skriftlig presisering om at leietiden fravek lovens utgangspunkt.

Siden tidsavgrensingen kun var muntlig avtalt, – i følge kvinnen – risikerer hun altså full gevinstbeskatning, samt at leieinntekten også blir skattepliktig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Merk:Skal du leie ut boligen din for en kortere periode, må altså dette presiseres skriftlig på utleietidspunktet, og du må i tillegg begrunne hvorfor lovens utgangspunkt fravikes.

Det kreves normalt også at boligen ved utløpet av den avtalte leietiden skal brukes i samsvar med den oppgitte grunnen. Det er altså ikke nok å opprette teoretiske begrunnelser, de må oppfylles i praksis.