Skattefri inntekt av utleie dersom du bor i boligen selv... Foto: Karoline
Skattefri inntekt av utleie dersom du bor i boligen selv... Foto: KarolineVis mer

Skattefrie leieinntekter

Du slipper å betale skatt på leieinntekt fra leilighet i din egen bolig dersom det er mulig å leie ut den delen av boligen du selv bor i, for mer enn det du får i leie av utleiedelen.

Utleiere kan nå fråtse i desperate studenter og betalingsvillige leietakere. Derfor kan det være fristende å skaffe seg en ekstra inntekt ved å leie ut deler av boligen du ikke bruker eller har behov for å bruke. Og en skattefri inntekt på flere tusen kroner hver måned er ikke å forakte.

Prosentlignet bolig

Myndighetene har bestemt at du skal betale skatt av fordelen ved å bo i egen bolig, det vil si at den prosentlignes.

Leier du ut en del av en prosentlignet bolig kan du slippe å betale skatt av leieinntekten. Dersom du leier ut deler av boligen din for en sum som er mindre enn markedsleien for den delen av boligen du selv bor i, slipper du å betale skatt av leieinntekten. La oss si at du for eksempel leier ut 50 kvm av din bolig som har en samlet boflate på 200 kvm. Da virker det ganske logisk at uansett hvilket beløp du leier ut for, så vil hoveddelen av boligen kunne leies ut for et høyere beløp. Da blir inntekten skattefri.

Men selv om du leier ut arealer som er større enn din egen boenhet, kan du slippe å betale skatt på inntekten. Din nyoppusset boenhet på 80 kvm i annen etasje med utsikt og terasse, vil ha en høyere markedsverdi i leiemarkedet enn en den utleide gamle hageleiligheten i etasjen under med lave vinduer. Selv om sistnevnte er 10 kvm større.

Mer enn to boenheter

Har du god plass og leiemarkedet er godt, frister det kanskje å leie ut flere leiligheter. Men her må du passe på: Boliger med mer enn to selvstendige boenheter (det vil si at alle har eget wc og/eller egen, låsbar inngangsdør) kan ikke prosentlignes. Og dersom du ikke kan prosentlignes blir du regnskapslignet. Du må altså betale skatt av leieinntekten. I tillegg må du også betale skatt fordi du bor gratis i egen bolig. I praksis betyr dette at du må føre opp det du måtte betalt for å leie en tilsvarende bolig som leieinntekt. Er boligen regnskapslignet får du imidlertid fradrag for alle direkte utgifter som går til drift og vanlig vedlikehold av boligen. Regn likevel ikke med at ligningskontoret godtar fradrag knyttet til rehabilitering og oppussing dersom dette ikke er helt nødvendig.

Boliger med flere enn to selvstendige boenheter, blir regnskapslignet uansett størrelsen på leieinntektene. Men innreder du flere hybler som deler bad og inngangsdør, er ikke boenhetene selvstendige mer, og du kan leie ut til flere uten å måtte betale skatt av leieinntekten.

Tomannsboligen vinner

Har du en bolig som er skattemessig definert som tomannsbolig, det vil si at den består av to selvstendige boenheter (familieleiligheter), blir den prosentlignet uansett. Det betyr at du kan leie ut den ene leiligheten for mye mer enn verdien av egen boenhet, og likevel få leieinntekten skattefritt.

I tillegg kan du leie ut en del av din egen boenhet skattefritt dersom den delens markedsverdi i leiemarkedet er under halvparten av den delen du selv bor i. Men da må den delen leies ut til boligformål. Det betyr at du for eksempel ikke kan innrede hjemmekontor i din egen del av tomannsboligen og få skattefri leie betalt av arbeidsgiver.

Pass på når du innreder en del av din egen boligdel i tomannsboligen til utleie. Dersom utleiedelen får eget wc og/eller egen inngangsdør, blir den en selvstendig boenhet. Boligen er ikke lenger å definere som tomannsbolig. Flere enn to selvstendige boenheter i en bolig gir flermannsbolig, og den skal regnskapslignes.

Kun hjemsted

Husk at inntekten av leiebolig kun blir skattefri dersom du selv bor i den samme boligen. Det betyr at folkeregisteret må ha denne adressen som din boligadresse. Har du flere boliger, kan du likevel bare ha den ene som hjemsted. Leier du ut deler av ferie- eller fritidsboliger, vil altså inntekten bli skattepliktig. Du må i tillegg bo i boligen mer enn halve året for å få skattefri leieinntekt. Men du kan da leie ut hele boligen skattefritt for kortere tid enn 6 måneder hvert år.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.