Skattefri gevinst ved salg av hytte

Reglene bruker ikke betegnelsen "hytte", men fritidseiendom. En fritidseiendom er en fast eiendom med bygning som brukes til fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Dermed er det ikke bare de tradisjonelle hyttene til Ola & Kari som omfattes.

EKSEMPEL: En familie som bor på Dokka kan godt ha en leilighet sentralt plassert på Aker Brygge i Oslo som fritidseiendom. Betingelsen er at den brukes på en måte som er vanlig for fritidseiendommer.

Når er gevinsten skattefri?

Som for vanlige boliger må du tilfredsstille krav til botid og eiertid, men siden fritidseiendommer brukes på en helt annen måte enn vanlige eiendommer, er kravene strengere:

  • Brukstid. Du må - som eier - ha brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene.

    Også her er det bare brukstid i egen eiertid som godtas.

    Har du flere hytter? Husk at brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig. I tillegg må du oppfylle kravet til:

  • Eiertid. Eiendommen må bli solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført.
Faktaopplysningene er hentet fra Skatteetaten.no og Skatte-Nøkkelen.