Skatt ved salg av tomt

Gevinst ved salg eller annen realisasjon av tomt er alltid skattepliktig. Men hva er egentlig en tomt?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Lurer du på om grunnarealet ditt anses som en tomt? Spørsmålet er faktisk ikke så naivt som det kanskje høres ut:

En eiendom som helt eller delvis er bebygget kan nemlig også regnes som en tomt i skattemessig forstand. Betingelsen er at salgssummen må antas å ha blitt vesentlig større på grunn av muligheten til kunne bygge nye boliger/næringsvirksomhet på grunnen.

Ifølge Skattebetalerforeningen er dette vurderingstemaene:

 • Er arealet skikket for boligbygging/fritidshus, eller for utnyttelse forretningsmessig øyemed eller lignende?
 • Kan man anta at vederlaget i vesentlig grad har blitt påvirket av mulighet for en slik utnyttelse av arealet?
Som du forstår er det altså ikke bare ubebygget grunnareal som anses som tomter.

Det finnes likevel noen unntak, blant annet for gårds- og skogbruk, og for tomt som naturlig hører til en bolig- eller fritidseiendom (se nederst på siden). Er du i tvil anbefaler vi at du kontakter Skattebetalerforeningen.

Hvor mye skal du skatte?

Tomtegevinsten inngår i din alminnelige inntekt, men ikke i personinntekten. Har du en gevinst på tomtesalg vil dermed skattesatsen være 28 prosent.

Husk likevel at når en gevinst fra et tomtesalg ville vært skattepliktig, så vil det også være fradragsrett for et eventuelt tap ved salg av tomten.

Flere tomtedefinisjoner

 • ubebygd grunnareal, herunder ubebygd del av boligeiendom
 • areal som er delvis bebygget, men hvor arealet er større enn det som naturlig hører til bebyggelsen
 • fullt utbygget eiendom, men hvor denne bebyggelsen er av relativt liten verdi i forhold til det totale arealets omsetningsverdi.

Salg eller arv?

En tomt regnes som solgt når eiendomsretten opphører eller overføres til en annen. Det selvsagte eksempelet er vanlig salg, men også underpris omfattes. For eksempel i forbindelse med arveforskudd eller delvis gave.

Husk likevel på at en tomt ikke anses som solgt, og dermed heller ikke utløser gevinstbeskatning ved:

 • gaveoverføring eller arveforskudd (men da vil det kunne bli arveavgift)
 • arveovergang ved dødsfall (men da vil det kunne bli arveavgift)
 • skifte av dødsbo mellom arvinger (men da vil det kunne bli arveavgift)
 • overføring mellom ektefeller, også ved oppløsning av felleseie ved separasjon eller skilsmisse
 • jordskifte etter lov om jordskifte av 21. nov 1979
 • stiftelse av tidsbegrensede rettigheter, herunder bortfeste, når festeavtalen gjelder for mindre enn 99 år.
Faktaopplysningene er hentet fra Skatteetaten.no og Skatte-Nøkkelen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!