Skatt på bolig til 3 millioner

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Bolig til 3 millioner
 Ligningsverdi 20%Ligningsverdi 30 %
Ligningsverdi600.000 kroner900.000 kroner
Bunnfradrag51.25051.250
2,5 % av ligningsverdien
5% over 451.000 kr.
fratrukket bunnfradrag
17.444 kroner32.444 kroner
28 % skatt4.884 kroner9.084 kroner