Skatt på bolig til 2 millioner

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Bolig til 2 millioner
 Ligningsverdi 20%Ligningsverdi 30 %
Ligningsverdi400.000 kroner600.000 kroner
Bunnfradrag51.25051.250
Inntektsgrunnlag, 2,5 % av ligningsverdien fratrukket bunnfradrag, 5% over 451.000 kr. 8.719 kroner17.444 kroner
28 % skatt2.441 kroner4.884 kroner