Skatt på bolig til 1 million

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Bolig til 1 million
 Ligningsverdi 20%Ligningsverdi 30 %
Ligningsverdi200.000 kroner300.000 kroner
Bunnfradrag51.25051.250
Inntektsgrunnlag, 2,5 % av ligningsverdien fratrukket bunnfradrag, 5% over 451.000 kr. 3.719 kroner6.219 kroner
28 % skatt1.041 kroner1.741 kroner