Sjokkregninger fra Telinet

Kunder klager på skyhøye a konto-regninger.

«For at konkurranse skal fungere i markedet, er man avhengig av at folk skifter leverandør.Martin Skaug Halsos, Forbrukerrådet»


Telinet Energi har, i store deler av året som har gått, vært en av Norges billigste strømleverandører, og kundene har kunnet glede seg over lave strømregninger.

Det er ikke mer enn en drøy måned siden vi kunne fortelle at dersom en eksempelfamilie i Østfold med et strømforbruk på 20.000 kWh i året byttet fra dyreste strømleverandør til Telinet Energi Online med efaktura og avtalegiro med variabel pris, kunne spare 3.558 kroner.

Men det var med novemberprisene.

Nå er prisbildet et helt annet. Og Forbrukerrådet har blitt kontaktet av en rekke fortvilte kunder som har opplevd opp til en tredobling av strømregningen. Der a konto-regningene tidligere lå på 2-3.000 kroner, er de nå i størrelsesordenen 5-10.000 kroner. (Merk at dette ikke er samme type strømavtale som vi trakk frem i eksempelet over.)


Markedskraft/spotpris, fastpris eller variabel pris. Blir du forvirret? Les mer om de ulike typene strømavtaler, og hvilke som lønner seg mest over tid, i vår miniguide.

Prutet ned regningen

Det burde ikke komme som noen overraskelse på noen at strømmen er dyrere om vinteren. Og velger man en avtale med fleksible priser, altså spotpris eller variabel strømpris, må man stort sett betale mer i vinterhalvåret, som jo også er den perioden de fleste bruker mest strøm. Det er derfor ikke rart at strømregningene øke, men dersom du synes den øker for mye, bør du ta grep og bytte strømleverandør.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Betaler du for mye for strømmen? Finn ut hvilket abonnement som lønner seg for deg med vår Strømkalkulator.

Ifølge Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet var det likevel mange som ble overrasket over de høye regningene. Og de har også hatt problemer med å komme igjennom på Telinet sin kundetjeneste.

Gjelder dette deg, bør du imidlertid ikke gi opp.

For etter det Forbrukerrådet erfarer har kunder fått satt ned a konto-beløpet etter å ha vært i kontakt med selskapet. Det er altså mulig å få satt ned regningen, men det er ikke selvsagt.

Det lønner seg å mase: Slik fikk tilbake penger fra Vitel

Får du ikke satt ned beløpet, eller synes du regningen fortsatt er for drøy, er det bare én ting å gjøre: Bytt strømleverandør. Mange vegrer for dette, fordi de har tegnet en strømavtale med 12 måneders bindingstid.

I vinter slo Forbrukerombudet og Markedsrådet fast at Telinet Energis bindingstid og utmeldingsavgift dersom man bryter avtalen før de 12 månedene er omme er urimelig. Telinet Energi er ikke enig i vedtaket og har anket saken til tingretten. Denne dommen er foreløpig rettskraftig.

Blir du avkrevd et slikt gebyr, bør du uansett ikke betale - men klage til Elklagenemda.

Tre betalingsmåter

Hva er så en a kontoavtale? Forbrukerombudet har fremforhandlet ulike strømavtaler og faktureringsmåter sammen med bransjen, og akonto-betaling er en av disse. De andre måtene strømleverandøren kan fakturere deg på er forskuddsbetaling og etterskuddsvis betaling.

Forskuddsbetaling: Du betaler inn et beløp, beregnet utifra stipulert forbruk og stipulerte strømkostnader, i forkant av perioden. Har du brukt mer eller mindre strøm i perioden, kan du lese av dette, og eventuelle avregninger/korrigeringer gjøres opp mot neste strømregning.

Har du en a konto-avtale betaler du et beløp, beregnet utifra stipulert forbruk og stipulerte eller faktiske strømkostnader (Dette varierer fra selskap til selskap). Forskjellen fra forskuddsbetaling er at regningene ikke nødvendigvis faller før du har brukt strømmen, men i løpet av - eller mot slutten av perioden. Avregninger i forhold til endring i strømpriser eller mer/mindre forbruk.

Betaler du etterskuddsvis får du en regning som er basert på reelt strømforbruk og aktuelle priser i perioden. Dette er den vanligste faktureringsmetoden.


- Det er slik at det er lov å ha a konto betaling, men tanken er at du betaler utifra beregnet strømforbruk. Etter at strømmarkedet ble liberalisert, er hovedregelen at man betaler etterskuddsvis, sier Halsos til DinSide.

Dette er også den betalingsmetoden han vil anbefale:

- Når det gjelder forskuddsvis betaling og a konto er problemet at dersom selskapet går konkurs, vil det man har betalt inn på forskudd eller for mye være tapt.

Merk at det er ulik praksis for faktureringstidspunkt for a konto-avtaler.

- Det er mye å ta hensyn til. Men man må sette seg litt inn i disse tingene. På Konkurransetilsynets nettsider kommer det frem hva man bør sette seg inn i, og hvilke valgmuligheter man har.

Og Halsos råd til deg som synes du betaler for mye, uansett hvilken strømleverandør du har, er klart: Bytt strømleverandør.

- For at konkurranse skal fungere i markedet, er man avhengig av at folk skifter leverandør. Det dyreste du gjør er å ikke skifte, avslutter han.