Sjekkliste for trivselsfaktorer

Selv om boligen er i perfekt stand, er den kanskje ikke riktig for deg.

Det kan være greit å undersøke andre forhold som også får betydningen for boligkjøpet, enn tekniske faktorer. Både naboer, klima, adkomst, støy kan være tungen på vektskålen som avgjør om du bør kjøpe boligen.

Naboer:
Spør hvordan naboene er (og regn med et delvis ærlig svar…). Se om de holder noenlunde orden rundt seg. Gammel tagging, knuste ruter og flassende maling vil kanskje virke avskrekkende på en del. Men husk at de søteste fåreklær kan skjule en ulv. Nabokrangler som havner i retten har som regel sitt utspring i de meste eleverte av boligmiljøer.

Møkk og rot i nabolaget, trekker ned boverdien for mange. Vis mer

Strøk:
Ligger boligen i et kompakt bomiljø blir også kontakten med naboene mer intens. Vil du vite mer om strøket kan du for eksempel forhøre deg med kommunen. De kan for eksempel fortelle om noen av utleieleilighetene er kommunale boliger, om det er hospitser i nærheten, etc. Sjekk med lokalkjente dersom du lurer på om det er "massasjeinstitutter" i naboleilighetene. Politiet kan kanskje fortelle om det er et sikkert strøk, eller om det er utsatt for innbrudd etc.

Lys og sol:
En sydvendt bolig blir lysere enn en som kun har vinduer mot nord. Er det vinter og mørkt, kan det faktisk være en idé å ta med et lite kompass om du ikke er godt kjent i området. Spør hvor lenge det er sol på verandaen og i hagen. Er du på visning når trærne er uten løv, bør du tenke på at løvverket vil hindre både lys og innsyn i sommerhalvåret.

Planløsning:
Funksjonell planløsning kan redusere behovet for mange kvadratmeter. Boligens layout vil for mange være avgjørende for trivsel. Se også etter om det er innsyn fra andre boliger eller trafikkerte veier/stier.

Utsikt er en viktig trivselsfaktor for mange boligeiere... Vis mer

Klimaforhold:
Enkelte steder regner/snør/blåser det mer eller mindre enn andre steder. Dette "mikroklimaet" kan skifte på en avstand på få kilometer. Boligen kan ligge i regnskyggen, og sjelden få nedbør, eller den kan ligge i et "kuldehøl". Noen steder har også større insektplager enn andre. Ligger områdets største våtmark rett bak huset, kan du regne med en viss myggplage om sommeren for eksempel. Har du spesielle krav til lokale klimaforhold, bør du forhøre deg med eier og andre lokalkjente.

Støy:
Trikkelinjer, toglinjer, motorvei, havneanlegg, utesteder, konsertarenaer etc. Ligger slike støykilder i nærheten må du regne med at du vil høre det. Sjekk boligens omgivelser for støykilder om du vil bo stille. Men husk at nesten like mange er plaget av støy fra naboer som støy fra trafikk. Undersøk derfor også om det er god støyisolering mellom leilighetene. Er det en større familie som skal bytte bosted, bør man også tenke på de enkelte medlemmers mulighet til å utfolde seg uten å plage de andre. Innvendig støyisolering kan være like vesentlig som utvendig.

Adkomst:
Noen steder er det umulig å parkere uten å få bot. Andre steder får du ikke lov til å kjøre frem til boligen, men må bære varer og annet flere hundre meter. Byleiligheter i fjerde etasje uten heis kan bli en prøvelse med barnevogn. Dette er ting du bør tenke gjennom når du løper rundt på visninger.

Kollektivtransport:
Er noen i familien avhengig av å reise kollektivt bør du teste ut hvor lang tid det tar å gå til bussen/trikken/toget. Husk at sommerens snarveier sannsynligvis er skjult under metervis av snø om vinteren.

Aktiviteter:
For mange betyr nærhet til fritidsaktiviteter, skoler/barnehager, butikker etc. spart tid i form av transporttjeneste. En bolig nær slike områder kan være mer verdt for deg enn en større bolig lenger unna.