Det er en del ting du bør passe på før du kjøper tomten og får starte byggingen.
Det er en del ting du bør passe på før du kjøper tomten og får starte byggingen. Vis mer

Sjekkliste for tomtekjøperen

Det er kanskje umulig å finne drømmehuset der du vil bo. Da må du kjøpe tomt og bygge selv. Vi tipser deg om hva du bør passe på.

I vrimmelen av mer eller mindre slitte brukboliger finnes også en og annen tomt til salgs. Og for mange høres det fristende ut å kjøpe tomt, og få akkurat det nye fine huset man ønsker seg. Men mens de fleste vet ganske mye om hva de bør passe på ved boligkjøp, er det helt andre forhold å være obs på når du skal kjøpe tomt for å bygge hus.

Tips fra Husbanken

Vi har snakket med Terje Høgmo, teknisk sjef i Husbanken, og fått en del tips om hva du bør passe på når du skal kjøpe tomt for boligbygging.

Dette har Husbanken solid erfaringsbakgrunn for å vite noe om. I år låner de ut penger til 8-9.000 boligenheter som er under bygging. Det tilsvarer omkring halvparten av den samlede boligbyggingen i landet.

Huskeliste

Hva tomten egentlig koster:
Tomtepriser varierer. Men felles for alle tomter er at tomteprisen kun utgjør en liten del av summen for å få eiendommen byggeklar.

Flere kommuner tar store avgifter for at du skal få koble deg til vannledningsnett, kloakknett og strømnett. Sjekk derfor med den aktuelle kommunen (bygningsteknisk etat) hva de krever i tilknytningsavgift. I tillegg må du spandere prisen for å fysisk koble tomten til disse nettene. Er avstanden fra tomten til nærmeste tilknytningspunkt stor, blir det fort kostbart.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det koster også å opparbeide en tomt. Er det mye stein/berg på området, må du regne med å leie inn fagfolk som kan drive spregningsarbeider. Og uansett må det gravemaskiner til for å bearbeide og planere tomten. For å leie en gravemaskin med fører må du regne med flere tusen kroner bare for å få maskinen kjørt til tomten. Deretter fyker nye titusener ut i timepris for arbeidet.

Uregulert område:
Ligger tomten i et uregulert område, må du undersøke om det er planlagt reguleringer som kan være til hinder for at du skal kunne bygge bolig på tomten. Er det for eksempel planer om motorvei eller friareal der, kan du skyte en hvit pil etter drømmehuset. Det kan også være en fordel å finne ut om det er utbyggingsplaner på nabotomtene. Dette sjekker du med tomteeier og med kommunen.

Regulert område:
Er området regulert til bolig er i alle fall den delen grei. Men er området regulert til andre ting, bør du altså ikke kjøpe tomten til boligformål. Det er alltid tryggere å kjøpe tomt i område som er regulert til boligformål, spesielt om det vil ta tid før du kommer i gang med bygging. Er tomten uregulert når du kjøper, og du ti år etter vil bygge der, kan du risikere at kommunen i mellomtiden har bestemt seg for å verne området på grunn av de sjeldne fuglene som hekker der. Men også om tomten er regulert til boligformål, bør du undersøke hva som er planene for nabotomtene. Hva om for eksempel tomten nedenfor er lagt ut til blokkbebyggelse som vil ta all utsikten, samt kveldsolen? Da er det ikke sikkert det er drømmetomten likevel.

Heftelser:
Naboer kan ha tinglyst at de har rett til å kjøre over eiendommen. Det kan være tinglyst at trærne som skjemmer for utsikten skal få stå i fred… Du bør med andre ord undersøke hos kommunene hvilke heftelser som følger tomten. Når du kjøper den bør du også sørge for å få tinglyst retter du vil få bruk for. Det kan være at du må kjøre over naboens eiendom for å komme frem til utgangsdøra, det kan være at du må legge dine kloakk- og vannrør under naboens plen. Dette er spesielt viktig om du kjøper en uregulert tomt.

Utnyttingsgrad:
Det er vanlig at kommunen bestemmer at tomter ikke skal bebygges på mer enn en viss andel av tomtearealet. Planlegger du palass i Røkkeske dimensjoner kan det derfor være lurt å tenke på hva tomten faktisk rommer av boligareal. Ofte vil du få tillatelse til å bygge garasje i tillegg til boligen uten at dette regnes som en del av utnyttingsgraden.

Det vil som regel være bestemmelser knyttet til hvor høy boligen kan være og hvordan den kan se ut også. Et ferskt eksempel fra Nesodden kommune utenfor Oslo, viser at du ikke automatisk kan regne med byggetillatelse dersom du vil bygge hus som ikke ser ut som alle de andre.

Få mer - bygg bileilighet

For å få husbanklån kreves det at tomtekostnaden (det vil si summen av tomtepris, tilknytningsavgifter og opparbeidelseskostnad) ikke overstiger 400.000 kroner i pressområder. Men i disse områdene dekker ikke dette beløpet selve råtomteprisen engang. Men om du bygger bileilighet i kjelleren (for utleie) kan prisrammen økes til 600.000.

Enkelte politikere har i valgkampen tonet flagg for å øke Husbankens rammer for utlån i pressområder.

- Men det er heller ikke ideelt. Da Husbanken for et par år siden økte rammene for tomtekostnad, tok det ikke lang tid før tomteprisene gikk opp tilsvarende, forteller Høgmo til DinSide.