Sjekkliste for teknisk tilstand

Her er listen som kan minne deg om hva som er viktigst å se etter i boligen når du går på visning.

Mange brenner seg på å kjøpe boliger som viser seg å være i langt dårligere stand enn et ti-minutters visningsbesøk avslører.

Lukt:
Kjenn etter i alle rom, spesielt kjeller og bad, om luften er frisk, fri for kunstig tilført godlukt, og uten snev av mugg og fukt (typisk "kjellerlukt") som tyder på fuktskader som kan forårsake sopp og råte.

Åpne og lukke:
Sjekk alle dører og vinduer som skal kunne åpnes. Er de trege eller vanskelige å få opp/igjen kan det for eksempel være et tegn på at huset ikke er godt nok fundamentert/at grunnen siger. Se også etter matte flekker og damp mellom vindusglassene. Slike flekker viser at vinduene er punkterte, og at de ikke lenger isolerer som de skal. Det er kostbart å bytte vinduer og dører.

Det er ikke alle vannskader som er like synlige som denne...
Det er ikke alle vannskader som er like synlige som denne... Vis mer

Titt inn:
Inn i skap, boder og sluk kan mange potensielle feller avsløres. For eksempel vil det være lett å se spor etter eventuelle vannlekkasjer under kjøkkenbenken. I sluken på badet bør det være klemring som holder membranet inntil sidene. Ser du både ring og membran er badet forhåpentligvis er tett.

Strøm:
En titt inn i sikringsskapet kan fortelle mye om tilstanden på det elektriske anlegget. Gamle sikringer betyr som regel at resten av anlegget også er gammelt. Selv om selger er pliktig i å selge et godkjent elanlegg, bør du undersøke om kretsene er kraftige nok til ditt bruk. Notér styrken (les av listen i skapet) og ring en elektriker for å be om råd dersom du er usikker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kjenn også etter om sikringene er varme. Er de det tyder det på for høy belastning. Er det installert evighetssikringer (med trykknapp, ikke det samme som vippesikringer) i enkelte av kretsene i et gammelt sikringsskap, kan det tyde på at denne kretsen jevnlig overbelaster nettet og sprenger sikringen. Ikke uvanlig å finne for eksempel i kjøkkenkretsen.

Må du gjøre noe med det elektriske anlegget blir det også fort kostbart. Er anlegget gammelt, kan du risikere at myndighetene krever at du fornyer det fullstendig med overspenningsvern, jordfeilbryter etc. Fra 30.000 og opp er forventet kostnad ved slike arbeider.

Vann:
Prøv alle kraner og sluk. Virker de, lekker de, drypper vannet, er trykket bra, renner vannet unna i slukene? Se også etter tegn på lekkasjer i nærheten av rør som ligger åpent. Har boligen egen varmtvannstank bør du sjekke alderen (står som regel på tanken) og om den ser tett og rustfri ut. Er det sentralvarme bør du se etter lekkasjer ved radiatorene. Kontrollér også at radiatorene faktisk kan reguleres.

Skrap og pirk:
Med et nøkkelknippe eller en lommekniv kan både utvendige og innvendige svakheter avsløres. Lyder flisene hult når du drar nøklene over dem, kan det tyde på dårlig feste på grunn av fuktskader. Er utvendig bordkledning myk og lett å skrape hull på, kan det være råteskader. Løsner murpussen i flak når du pirker i den og det er sprekker i muren, kan det være et tegn på fukt- og frostskader og bevegelser i grunnen.

Ned i dypet:
Sjekk alltid kjelleren for kalkutslag på muren, og lukt. Begge deler et tegn på fuktskader. Er grunnen rundt boligen dårlig drenert, vil vannet etterhvert sige inn i kjelleren der det kan forårsake råteskader og soppvekst. En fuktig kjeller kan ikke innredes og varmes opp. Gjør du det får du ganske raskt problemer med soppvekst. Vil du bruke kjelleren som beboelsesrom må altså fuktproblemet rettes opp. Med ny drennering rundt huset kommer prislappen lett opp i titusenvis av kroner.

Er taket tilgjengelig bør du sjekke om det ser tett og helt ut.
Er taket tilgjengelig bør du sjekke om det ser tett og helt ut. Vis mer

Opp i høyden:
Både i hus og i bygårder bør du ideelt sett undersøke loft og tak såvel som kjeller. Er det mulig bør du se etter om taket ser helt og velstelt ut. Mosegrodde og halvknuste takstein er ikke et godt tegn. Likeledes kan du sjekke innsiden av taket for fuktskader, soppvekst og tegn på råte. Har huset pipe og ildsted, bør du også se etter om det er sprekker og skader i pipen som kan gjøre huset brannfarlig.

Utvendig:
Se etter om huset er i god stand utvendig. Kledning, tak, verandaer, grunnmur bør undersøkes for fuktskader, konstruksjonssvakheter (f.eks. verandaer som "henger" skjevt), og tegn på råte. Mye kan du leve med, men det vil fort trekke ned prisen ved salg.

Hagen:
Det er også stor forskjell på hager. Planter, busker, trær og steinbelegning koster faktisk ganske mye penger. I motsetning til boligen, stiger som regel prisen på et tre med alderen. Det er derfor en bedre handel å overta en "utvokst og ifyllt" hage enn en planert jordhaug dersom du har ambisjoner når det gjelder utemiljøet.

Spesielt nye hus leveres gjerne uten at noe er gjort i hagen. Å lage en hage tar både tid og penger. Særlig planeringsarbeide, hellelegging og oppbygging av hekker og bed krever sitt. Har du lite tid til overs, eller for eksempel er plaget med dårlig rygg, må du få andre til å gjøre arbeidet. Resultatet blir desto mer kostbart selvfølgelig.

Vedlikehold og tilstand:
Du finner som regel greie vurderinger i tilstandsrapporter og takst. Men vurder også selv hvordan du vil ha det. Må du pusse opp mye, og er det egentlig verdt tiden og kostnaden? Bør du heller se deg om etter et hus som faller mer i din smak? Vanligvis vil de fleste kunne male og legge gulvbelegg selv. Men om tiden ikke strekker til, blir ofte resultatet at man bor i halvferdige rom, eller leier kostbare fagfolk.

Spesielt er oppussing av bad og kjøkken, strøm- og røranlegg svært omfattende og dyre prosjekter som vanligvis krever bruk av fagfolk.

Det er også dyrt å anlegge hage, bytte vinduer og skifte tak.

Mange av problemene kan du leve med. Det som gjøres koster også gjerne ganske mye penger. Dette er beløp du bør ta med i betraktningen når du byr på boligen. Selv de mindre problemene vil forringe salgsverdien av boligen når du igjen skal selge.