Sjekkliste for boligkjøperen

Norsk Byggtjeneste, bygg- og anleggsbransjens egen informasjonsbedrift, gir anbefalinger om hva man bør sjekke ved boligen, hvilke svakhetstegn du kan finne og hva de innebærer.

Når du skal kjøpe en bolig bør du først undersøke den nøye. Forskjellige svakhetstegn indikerer forskjellige problemer ved boligen som du bør ta hensyn til før du går inn i en budrunde.

Taket

Mose på taksteinene er et sikkert tegn på at steinene bør skiftes. Mose indikerer nemlig at steinen suger opp mye vann. Dersom du får jord under neglene når du skraper i underkant av takkledningen kan det tyde på at takrennene er tette av løv og avfall. Dersom takavløpet er tett vil ikke regnvannet renne unna, og det kan ha oppstått vannskader på tak og veggkledningen.

Pipen

Puss som skaller av på pipen indikerer at pipen er for dårlig isolert.

Loftet

Vannskjolder på loftet ser du gjerne rundt loftluker, lynavledere, antenneinntak, luftekanaler og pipe. Fuktmerker indikerer at det har vært lekkasjer. Da må du være forberedt på at taket kan være råteskadd, og at takkonstruksjonen har svakheter og mangler. Råteskader avslører du enkelt med å rispe i treet med en kniv. Dersom treet er porøst og mykt tyder det på råte.

Kjøkkenet

Det er vann som gjør mest skade på kjøkkenet. Se etter tegn på lekkasjer rundt vannrør og avløp. Rørene er lettest å undersøke under oppvaskbenken. Også på kjøkkenet er det lurt å rispe i treverket med en kniv for å avsløre fuktskader.

Badet

Baderom er utsatt for store mengder vann. Kontroller derfor badet nøye for tegn på fuktskader, spesielt ved rør og avløp. Dersom badegulvet ikke har fall mot sluk vil vannet renne mot veggene. Da kan kledningen få vannskader. Dersom det er mulig bør du undersøke platene bak fliser og belegg for fukt.

Malte flater med gråbrune skjolder kan skyldes at baderommet er malt med maling uten soppmiddel. Dette er uheldig i rom med varm og fuktig luft. Kondens på overflatene når dusjen er i bruk kan være tegn på at veggene har ledende materiale som danner en kuldebro mellom det varme baderommet og rom som er kalde. Dette kan også gi fuktskader i baderommet.

Høy luftfuktighet i baderommet tyder på for dårlig utlufting. Ofte ser man vifter i avtrekket som stenger for luftingen.

Se også etter om fugene mellom flisene er faste og hele. Løse og sprukne fuger slipper inn mye vann. Sprekkene kan skyldes bevegelser i konstruksjonen. Det vil si at gulvet ikke er stabilt nok til fliser.

Vannrette sprekker i de nederste flisene på baderomsveggen kan være et tegn på at bjelkelaget er i ferd med å bøye seg for vekten av badegulvet. Gulvbjelkene i eldre boliger er som regel ikke dimensjonert for å tåle vekten av nye, støpte gulv.

Stuen

Sprekker i pipen innvendig kan tyde på at den er for tung for gulvet den er fundamentert på. Sprekkene gir også fare for at branngasser kan sive ut og skade beboerne.

Kjelleren

Horisontale sprekker i veggen tyder på at det er for stort trykk mot veggen fra utsiden. (Jorden presser mot veggen.) Vertikale sprekker indikerer at masse har glidd ut eller at bygningsmaterialene har trukket seg sammen, for eksempel på grunn av uttørking eller herding etter at boligen er ferdig.

Murpuss som skaller av på vegger som vender mot utsiden er et tegn på dårlig drenering. Dersom avskallingen sees på innervegger kan det skyldes at fuktighet fra grunnen suges opp i konstruksjonen.

Hvite skjolder (kalkutslag) på murvegger er et tegn på fuktvandring i veggene.

Dersom luftingen er for dårlig og fuktigheten i rommet er for høy vil du kjenne mugglukt. For høy fuktighet i kjelleren kan gjøre luften usunn og rommene ubrukelige som beboelsesrom. Fukten kan på sikt gi store skader i både mur og treverk.

Alle rom

Skrå sprekker i veggene kan indikere at grunnen boligen står på, er eller har vært i bevegelse.

Skjolder og svartsopp i vinduskarmene tyder på at vinduene ikke isolerer godt nok og at det dannes kondens på innsiden når det er kaldt ute. Dette kan gi råteskader i treverket rundt vindusrutene.

Dersom vindusmalingen flasser av er vinduene sannsynligvis malt med feil type maling. Sjekk derfor med kniv om karmene er råteskadet.

Utvendig treverk

Sjekk fuktighet og tegn til råte i utvendig bordkledning. Spesielt utsatt er horisontale vannbord (kledning øverst på husmønet i overgangen mellom vegg og tak) og vannbrett under vinduene. Dersom vannbrett ikke har tilstrekkelig fall kan man få vannskader i veggen.

Dersom endene på panelet er sprukket opp, kan det skyldes at treverket suger opp fuktighet. Det er viktig at vertikalt panel har noen millimeters klaring til vannbrett rundt vinduskarmene for at panelendene skal få tilstrekkelig lufting.

Utette takrenner kan skade veggen din! Foto: Karoline Brubæk Vis mer

Trebalkonger som "henger" tyder på at bjelkene som skal holde balkongen er for svake. Dette kan for eksempel skyldes råteskader.

Utvendig mur og støp

Lekkasje i nedløpsrør fra takrennene kan oppdages ved at malingen på murvegg ved nedløpet flasser av. Dersom kalksmurte vegger flasser av bør du se etter tegn til ekte hussopp i kjeller og loft.

Dersom murpuss skaller av, skyldes det gjerne at veggen er malt med feil type eller for tett maling. Kalkutslag er gjerne et resultat av lav pH (surhetsgrad). Dette kan føre til skader på armeringen i støpte flater.

Kilde: Loggboka for huset, Norsk Byggtjeneste. Gjengitt med tillatelse fra Norsk Byggtjeneste.