Sjekk dine svarte kjøkkenredskaper

GIFTIG: Trass i gjentatte undersøkelser og advarsler er det fortsatt svarte plastredskaper til salgs som overskrider grenseverdiene for PAA-stoffer.

Mattilsynet har avdekket nye overskridelser av grenseverdiene for PAA-stoffer (primære aromatiske aminer) som avgis ved bruk av enkelte kjøkkenredskaper i svart plastikk.

Importørene skal følges tett opp av Mattilsynet, for å påse at disse redskapene ikke lenger skal brukes, men vårt råd er klart: Har du slike svarte redskap liggende i en skuff? La dem bli liggende, eller kvitt deg med dem. Du kan levere dem tilbake der de ble kjøpt, eller kaste dem.

Mattilsynet oppfordrer publikum til å sjekke sine produkter mot listen av analyserte produkter - men hvem husker vel hvem som har produsert alle kjøkkenredskapene? Er du usikker er altså vårt råd helt klart: Kast dem. Eller bruk noen andre til du får oversikt.

Tidligere undersøkelser

Pass deg for disse!
Foto: Katrine Hvitved-Jacobsen.
Pass deg for disse!
Foto:
Katrine Hvitved-Jacobsen. Vis mer


DinSide har tidligere skrevet om da det danske Fødevaretilsynet gikk ut og advarte mot svarte kjøkkenredskap i november 05, og at det norske Mattilsynet gjentok denne advarselen i januar 06.

- I perioden 2003 til 2005 er det ved flere tilfeller funnet svarte røreredskaper på det norske markedet som avgir de helseskadelige stoffene primære aromatiske aminer (PAA), skriver Mattilsynet på sine nettsider. - Funn ble påvist både som følge av Mattilsynets egne kontroller og på bakgrunn av advarselmeldinger i EU, såkalte RASFF-meldinger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I februar i fjor arrangerte Mattilsynet et møte med de berørte parter, men nye kontroller avdekker nå at fem av trettifem sjekkete produkter ikke overholder regelverkets krav. Disse fem er:

  • Hull-øse produsert av Typhoon
  • Stekespade produsert av Master Loyal
  • Øse produsert av F&H
  • Sleiv produsert av Kitchen Essentials
  • Suppeøse produsert av Basis
Blant redskapene som ble testet og klarert er blant annet stekespader av Good Grips, Duka, Høyang-Polaris Z.P.A og Åhlens.

Alle produktene som ble sjekket finner du her, (side 7 av 10)

- Denne undersøkelsen viser at Mattilsynet gjorde lurt i å gjøre flere analyser av kjøkkenredskap på det norske markedet, sier seniorrådgiver Per Fjeldal.

Mattilsynet har innført meldeplikt for alle nye produkter og materialer som er i kontakt med mat, slik at det vil være lettere å få oversikt i fremtiden.

Ikke akutt

PAA-stoffene er ikke akutt farlige, men er antatt å kunne være kreftfremkallende ved eksponering over tid. Ifølge Mattilsynet er det ikke mulig å sette noen nedre grense for trygg eksponering.

Kilde: Mattilsynet