Siste frist for radonmålinger

1. januar iverksettes det nye grenseverdier for radon i utleieboliger. Nå er siste sjanse.

<b>KRAV TIL RADONMÅLINGER:</b> Fra 1. januar 2014 stilles det krav til grenseverdier for radon i blant annet utleieboliger. Det er huseiers ansvar at målinger og eventuelle utbedringer er på plass. Målinger kan enkelt gjøres ved hjelp av sporfilm, som avbildet. Foto: Produsentene
KRAV TIL RADONMÅLINGER: Fra 1. januar 2014 stilles det krav til grenseverdier for radon i blant annet utleieboliger. Det er huseiers ansvar at målinger og eventuelle utbedringer er på plass. Målinger kan enkelt gjøres ved hjelp av sporfilm, som avbildet. Foto: Produsentene Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alle som leier ut bolig plikter å kontrollere radonnivået i utleieboligen samt å gjøre eventuelle utbedringer ifølge kravene i strålevernforskriften.

De nye reglene trer i kraft 1. januar 2014. Har du ennå ikke gjort målinger? Du kan fremdeles redde deg unna eventuelle sanksjoner fra myndighetene, dersom du får gjort målinger i løpet av denne vintersesongen.

Husk også at selv om målekravene gjelder for deg med utleiebolig, så er det likevel noen som kan slippe unna.

Mål i løpet av vinteren

1. januar 2014 trer det i kraft forskriftsfestede grenseverdier for radon i utleieboliger, i tillegg til i skoler og barnehager. Forskriftskravet gjelder alle typer utleieboliger, også hybelleiligheter i tilknytning til egen bolig. Med unntak av leiligheter i høyere etasjer i boligblokker, må det en radonmåling til for å kunne fastslå hva radonnivået er i utleieboligen.

- Radon må måles nå om vinteren, og over en periode på minst to måneder. Når du bestiller en radonmåling, bør du sørge for at denne følger Strålevernets måleprosedyre for boliger, forteller Bård Olsen, rådgiver i seksjon for miljø og atomsikkerhet i Statens strålevern.

Mer informasjon om radonmåling finner du på Strålevernets hjemmesider.

Som huseier og utleier, kan du bestille måleutstyr og foreta målingene selv. Dette gjør du enkelt ved å bestille sporfilm - for eksempel via Huseiernes Landsforbund eller Radonlab - sette opp måleenhetene, og sende inn enhetene til analyse etter endt måleperiode. Sporfilm koster rundt 250 kroner inkludert analyse og rapport. Du trenger én sporfilm per oppholdsrom (stue, soverom, etc.). Du kan også måle med andre typer instrumenter.


Det er fremdeles ikke for seint

Selv om grenseverdiene trer i kraft 1. januar, så er det fremdeles ikke for seint.

- Det holder om målingen er gjennomført løpet av denne vinteren, altså at målingen er avsluttet innen midten av april. Eventuelle tiltak for å redusere et for høyt radonnivå, må da være på plass så snart som det praktisk lar seg gjøre, forteller Olsen i en e-post til DinSide.

Strålevernet gikk tidlig ut og sa at dette ikke skulle bli noen død bestemmelse, men at dette var noe som aktivt skulle følges opp.

Nå sier Olsen til DinSide at Strålevernet jobber for at regelverket skal bli fulgt opp, også med tilsyn.


- Formålet med å forskriftsfeste grenseverdier er imidlertid å få ned radonnivåene i utleieboliger. Vårt største fokus nå er derfor å få ut informasjon til både utleiere og leietakere om at utleieboliger skal radonmåles. Dette vil også være viktig for oss etter årsskiftet, uttaler Olsen.

Les også: Her er enkle tiltak mot radon

Dette er sanksjonene

Etter å ha gjennomført radonmåling, får du en rapport med analyse fra radonlaboratoriet. Rapporten behandles konfidensielt hos radonlaboratoriet, men dette er et dokument du må ta vare på for en eventuell inspeksjon. Målerapporten er dokumentasjon på at du har målt, og kan vises frem ved tilsyn og til leietaker dersom vedkommende etterspør det. Og Strålevernet anbefaler leietakere å spørre om nettopp dette.

- Vi vil anbefale alle leietakere til å spørre utleieren om det er gjort radonmålinger i boligen de leier, eller som de har tenkt til å leie. Dette regelverket med radongrenser er jo nettopp i leietakernes interesse, sier Olsen.

Olsen forteller til DinSide at de anser tilsyn som et viktig virkemiddel, og at dette kan foretas både av kommunene og av Strålevernet. Dette vil kunne gjøres ved stikkprøver.

- Det finnes også reaksjonsmidler dersom det oppdages utleieboliger som ikke er målt eller der det ikke er gjort tiltak. For eksempel vil Strålevernet kunne gi pålegg om at en utleier må gjennomføre en radonmåling. Dette vil sannsynligvis være det mest brukte reaksjonen. Andre reaksjonsmidler som stenging, tvangsmulkt eller politianmeldelse vil nok først være aktuelt dersom det oppdages ekstremt høye radonnivåer eller dersom gitte pålegg om for eksempel måling, ikke følges opp, forteller Olsen.

Du trodde vel ikke én gang var nok?

Dersom du trodde at om du bare gjorde dette denne ene gangen så var det nok - så tok du grundig feil. Stråleverforskriften stiller nemlig krav til hva radonnivået ikke skal overskride, og ettersom nivået kan endre seg over tid - så er dette noe du må følge med på.

- Radon må måles regelmessig, fordi konsentrasjonen i boligen kan forandre seg etter endel år. Akkurat hvor ofte vil variere fra tilfelle til tilfelle. Har du målt og hatt høye verdier som har ført til utbedringer, bør du kanskje måle oftere. Har du målt flere ganger over tid, og nivåene har vært lave, kan du måle sjeldnere. Men hvert femte år er en grei tommelfingerregel, i første omgang, har Olsen tidligere sagt til DinSide.

Han understreker at det ikke er noe krav om at du kontrollere hvert femte år, men at dette kun er en tommelfingerregel på hva som kan være lurt i forhold til å overholde verdiene under oppsyn og å holde kravene som stilles til radonnivået i utleieboligen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!