Selgers opplysningsplikt

Selger er pålagt å opplyse deg som kjøper om alle forhold ved eiendommen som kan ha betydning for salget. Dersom selger ikke overholder sin opplysningsplikt, kan du som kjøper senere kreve erstatning for alvorlige feil og mangler du måtte avdekke i ettertid.

Den nye avhendingsloven trådte i kraft 1.1.93. Den gir kjøper fem års reklamasjonsrett på boligkjøpet dersom selger har unnlatt å informere kjøper om feil og mangler ved boligen han visste eller burde visst om.

Objektivt opplysningsansvar

Selger har objektivt ansvar for å opplyse om feil og mangler ved eiendommen. Ansvaret omfatter både feil selger vet om og feil selger ikke har oppdaget, men burde oppdaget.

Selger er også ansvarlig for at eiendommen oppfyller rettslige krav. For eksempel skal det elektriske anlegget være i orden og utførte arbeider være byggmeldt.

Selv om kjøper har plikt til å undersøke eiendommen fratar ikke det selgeren for opplysningsplikten. Selger kan heller ikke fraskrive seg ansvar for feil eller mangler i kontrakten dersom dette ikke er nevnt før budene blir gitt.

Klagefrist

Det selger har opplyst når bindende avtale er inngått, kan kjøper ikke påberope seg som mangel senere. Dersom du som kjøper mener å ha oppdaget en mangel, må du klage uten ugrunnet opphold med en gang feilen oppdages.

Selger kan bli erstatningsansvarlig overfor kjøper pga. skjulte feil og mangler. Dersom feilen ikke oppdages før etter det har gått fem år, er klageretten utløpt.