Se ny- og bruktprisene her

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Eneboliger i Norge: Nypris i prosent av bruktpris
Fylke (by)Nypris i % av bruktpris, 2004Nypris i % av bruktpris, 2005
Østfold129,8134,9
Akershus119,1119,1
Oslo9591,8
Hedmark165,8157,7
Oppland138137,1
Buskerud130,7140,3
Vestfold129,3137
Telemark139,6144,6
Aust-Agder132,6135,1
Vest-Agder131120,9
Rogaland120,7116,7
Hordaland99,697,5
Sogn og Fjordane150,3166,5
Møre og Romsdal154,1139,5
Sør-Trøndelag115,7124,5
Nord-Trøndelag167,5165,1
Nordland133134,7
Troms103,8108,1
Finnmark132120,9
Stavanger113,6104,1
Bergen-107,1
Trondheim115,4110,2
Totalt119,4120

For enkelthetens skyld er ytterpunktene markert med fet skrift.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte og nye eneboliger, etter fylke.