Se mikrohusene

Bildene: Faksimile fra sidene til www.microcompacthome.com.