Lekkasje er en av de vanligeste klagesakene som tas opp i boligklagenemnda. Heldigvis er det sjelden så dramatisk som på dette bildet. Foto: iStockphoto.com
Lekkasje er en av de vanligeste klagesakene som tas opp i boligklagenemnda. Heldigvis er det sjelden så dramatisk som på dette bildet. Foto: iStockphoto.comVis mer

Se hvilke saker som vinner i Boligtvistnemnda

Endelig offentliggjør nemnden alle avgjørelsene, men du må gjøre en stor del av jobben selv.

For mange er drømmen å flytte inn i en splitter ny bolig. Da kan man få det akkurat slik man vil, fra dag én.

Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner. Mye kan gå galt underveis, og all erfaring tilsier at selv om det meste går bra, og bedre enn bra, vil det være noe som ikke blir akkurat slik du har tenkt deg.

Spørsmålet er da: Kan du leve med det?

Og det er her Boligtvistnemnda etter hvert kommer inn. Når forbruker ikke kan leve med manglene, og byggmester eller entreprenør ikke vil imøtekomme klagen.

En tredjedel får medhold: Klager mest på forsinket overtakelse av ny bolig

Hvilke klager får medhold


En klageprosess er lang og kronglete, og det er mange som kvier for å ta fatt på den. Dersom partene ikke kommer til enighet seg imellom, er neste steg å ta saken inn for Boligtvistnemnda. Det er den som behandler klager på kjøp av nye boliger, samt avtaler om oppføring av bolig, og arbeid som blir utført underveis i prosessen. Nemnda fatter avgjørelser på bakgrunn av skriftlig dokumentasjon, mot en egenandel tilsvarende rettsgebyr (p.t. 1.075 kroner, pluss mva).

Dette kan være tidkrevende, og det hadde vært greit å få en oversikt over hvilke typer klager som får medhold i forkant, for å se om dette er noe man ønsker å gå inn i. Dette blir nå lettere. Alle Boligtvistnemndas avgjørelser gjøres offentlig på nettsidene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi er fornøyd med at vedtakene i Boligtvistnemnda nå offentliggjøres. Det vil gjøre praksisen mer kjent, og gjøre det lettere for forbrukerne som vil klage å vurdere om de har en god sak, sier fagdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Lite brukervennlig

Øines i Forbrukerrådet er fornøyd med at alle avgjørelsene nå er gjort tilgjengelige.  Foto: Forbrukerrådet
Øines i Forbrukerrådet er fornøyd med at alle avgjørelsene nå er gjort tilgjengelige. Foto: Forbrukerrådet Vis mer


Det er imidlertid én hake: Avgjørelsene er ikke søkbare. De er lagt ut som PDF-er, og kun de fire siste avgjørelsene er beskrevet med ord, slik at man har en sjanse til å se hva de dreier seg om.

Hvorfor er dette gjort så komplisert for forbrukerne? Når dere først har laget en ny nettside, hvorfor ikke gjøre avgjørelsene søkbare?

- Vår agenda har vært at dette må være tilgjengelig, ikke hvordan. Vi får være fornøyd i første omgang med at avgjørelsene er tilgjengelige og har kommet ut til forbrukerne, sier Øines til DinSide.

Selve utformingen av nettsidene er det bransjeorganisasjonene som har stått for. Og ifølge Per Jæger i Boligprodusentenes Forening kan vi ikke vente oss en mer brukervennlig oversikt i nærmeste fremtid. Han forteller at ingen av avgjørelsene i utgangspunktet er skrevet for offentliggjøring. Nå som de er offentliggjort, har de anonymisert partene.

- Poenget er at man kan finne dem. Forbrukerrådet har ment at det holder å få det offentliggjort, og vi har ikke hatt kapasitet til å skrive sammendrag av alle sakene, sier Jæger til DinSide.

Han kan ikke si noe om dette er noe de kommer til å prioritere fremover.

- Akkurat nå har vi såpass stor pågang på saker at den som er sekretær i Boligtvistnemnda ikke har kapasitet, sier Jæger. - Vi har fokus først og fremst på å få løst de enkeltkonfliktene som kommer.

Boligtvistnemnda er lagt opp slik at de kan håndtere cirka 50 saker i året.

- Det er nesten ikke saker i forhold til den totale mengden hus som bygges. Men hver av sakene vil man jo bruke lang tid på, dersom man skulle hatt dem i domstolen. Vi prioriterer vår bruk av ressurser i forhold til det å få arbeidet med sakene.

Skal du kjøpe nyoppført bolig? Sjekk at du har fått en revidert forbrukerkontrakt

Havner jeg på nett om jeg klager?

Hva skjer så om du klager. Blir klagesaken liggende på nett til evig tid? Sannsynligvis ikke evig, men gamle klagesaker vil nok være tilgjengelig i lang tid fremover. Om du kvier for å klage fordi du er redd for å se ut som en kranglefant om noen googler deg, kan du puste lettet ut. Alle parter er anonymiserte. Dette er altså heller ingen grunn til at nemndas avgjørelser ikke skal være søkbare.

Personvern: Ikke legg ut bilder uten samtykke