Se hva alle partiene sier

For at du skal kunne trekke dine egne slutninger om dokumentavgiftens fremtid, har vi satt opp både vurderingene og kildene våre i tabellen nedenfor.

Dette sier partiene om dokumentavgiften
 Redusere avgiften for selveiere?Innføre avgiften for borettslag?
HøyreJa
Kilde: Partiprogrammet 05-09
Ja
Kilde: Innst. S 232(03-04)
KrfJa?
Kilder:Svar fra stortingsgruppen, Partiprogrammet 01 - 05.
Nevner ikke saken i Partiprogrammet for 05-09
Ja
Kilde: Innst. S 232(03-04)
Venstre?
Kilde: Nevner ikke dokumentavgiften i Partiprogrammet 05-09
Ja
Kilde: Innst. S 232(03-04)
ArbeiderpartietNei
Kilder: Svar fra stortingsgruppen. Nevner ikke saken i Partiprogrammet 05 - 09
Nei
Kilde: Innst. S 232(03-04)
SVJa?
Kilder:bladet Eiendomsmegleren nr 9/2004.
Nevner ikke saken i Partiprogrammet for 05-09
Nei
Kilde: Innst. S 232(03-04)
Sp?
Nevner ikke saken i Partiprogrammet 05-09
Nei
Kilde: Innst. S 232(03-04)
FremskrittspartietJa
Kilde: Partiprogrammet 05-09
Nei
Kilde: Innst. S 232(03-04)
Kystpartiet?
Nevner ikke saken i Partiprogrammet 05-09
Nei
Kilde: Innst. S 232(03-04)
Tallene i parentes er antall stemmer gitt dagens sammensetning av Stortinget


Sprell levende dokumentavgift

  1. Se hva alle partiene sier