Så mye koster oppvarmingen

Utregningene er basert på energipriser i uke 3, 2011.

Så mye koster oppvarmingen (Energipriser uke 3 2011)
VarmekildeEffektiv pris (øre/kWh)Kommentar Kilde
Jord, vann, fell varmepumper36Årsvarmefaktoren er satt til 3,3 (du får igjen 3 til 4 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører). Denne typen varmepumper er ikke avhengige av utetemperaturen. Kan også varme varmtvann.Enova
Luft til vann varmepumpe44Årsvarmefaktoren er satt til 2,7 (du får igjen 2 til 3 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører). Reduseres gradvis ned til 1 i forhold til utetemperatur. Kan også varme varmtvann.Enova
Luft til luft varmepumpe50Årsvarmefaktoren er satt til 2,4 (du får igjen 2 til 3 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører). Reduseres gradvis ned til 1 i forhold til utetemperatur. Ca. 10 års levetidEnova
Ved (kjøpt i favn)60Med utgangspunkt i en moderne vedovn med 75 % virkningsgrad. Det er forutsatt en pris på 1920 kr/favn, men det er store prisforskjeller i markedet. (Utregninger pr favn gjelder bjørkeved med ca 20 % fuktighet, brennverdi pr favn 4240 kWh)Norskved.no
Pellets702900 kr :1000 kg = 2,90 kr/kg : 4,8 kWh/kg : 0,85% = 71 øre/kWh Med utgangspunkt i 85% virkningsgrad.Felleskjøpet
Strøm120Basert på kraftpris, nettleie og alle avgifter. Det er forutsatt en kraftpris på 81 øre/kWh. (Nord-Norge er fritatt for deler av avgiftene)Konkurransetilsynet
Ved (kjøpt i sekk)11360 kr/sekk (40 liter) Plantasjen 300 kr for 5 sekker Enkelte bensinstasjoner kan ha dyrere priser (Utregninger pr favn gjelder bjørkeved med 20 % fuktighet, brennverdi pr favn 4240 kWh og 1 favn = 60 fulle 40 liter sekker. ) vedovn 75 % virkningsgradba.no
Kostnader ved type varmeløsninger: Vær oppmerksom på at dette er ”øyeblikkspriser” spesielt på strøm. Snittprisen for hele året er i størrelsesorden 90 – 100 øre/kWh inkludert nettleie og alle avgifter. Vær også obs på at Nordland, Troms og Finnmark har ikke merverdiavgift på strøm til husholdninger. Nord-Troms og Finnmark har heller ikke forbruksavgift til husholdninger som er på 11,21 øre/kWh uten mva. Kilde: Enova