Så mye koster en dag på hytta

Med vår nye hyttekalkulator kan du regne ut hva feriedagene på hytta koster deg. Kanskje finner du ut at sydenturen er et langt billigere alternativ.

Mange forbinder hytteferie med billig ferie. Men er det egentlig tilfelle? Med mindre du har en veldig billig hytte, kan dagene på hytta vise seg å være dyrere enn du trodde. I alle fall hvis du som mange andre ikke bruker hytta mer enn noen få uker i året

Ubenyttet kapital

De fleste lar hytta stå tom i de periodene de ikke bruker den. Ubenyttet kapital med andre ord. Det er ikke bare penger investert i hytter som er ubenyttet kapital. Vil du lese mer om død kapital, kan du klikke på denne linken: Den dødeste kapitalen.

Vi har tidligere skrevet om de høye hytteprisene på Sør- og Østlandet. Skal du ha hytte i gangavstand til stranda sør i landet, må du oftest betale oppunder en million kroner. Ønsker du hytte med strandlinje, må du punge ut med mange millioner kroner. Mer om de høye hytteprisene leser du her.

Prøv selv hva det koster å ha hytte!

Tapte inntekter

Kalkulatoren regner ut hva hytta koster deg i tapte kapitalinntekter. Vi har forutsatt at du kunne fått seks prosent rente på salgsverdien dersom du satte pengene i banken eller investerte dem på annen måte.

Vi har lagt inn 28% skatt på renteinntekter i regnestykket.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Om du solgte hytta, hadde du sluppet skatten ved å eie den. Kalkulatoren regner ut to typer slik skatt: "Fordel ved egen bolig"-skatten og formueskatten. Selger du hytta og setter pengene i banken, vil du også kunne få formuesskatt på innskuddet. Det er det tatt hensyn til i kalkulatoren.

Noen hytteeiere rammes også av kommunal eiendomsskatt, men det må du putte inn selv i kalkulatoren, sammen med andre driftskostnader. Andre driftskostnader inkluderer også strøm og vedlikehold, vei, vann, kloakk og forsikringer og alt det andre.

Dyrere enn hotell

Vi prøvde oss med noen eksempler på hva hytta kan koste deg. Her er resultatet:

  • Hytte til 500.000 kroner. Har du en hytte verdt 500.000 på Øst- eller Sørlandet, har du en relativt enkelt hytte. Vi satte ligningsverdien til 100.000 kroner, og ligningsformuen (før hytta) til 150.000 kroner.

    Vi forutsette at du bruker hytta i hele ferien (fire uker) og en uke i tillegg fordelt utover ulike helger i året. Da bruker du hytta mer enn mange andre. Forutsatt at driftskostnadene er 10. 000 kroner i året, blir kostnader pr. dag 796 kroner. Litt i underkant av en natt på hotell i Norge.

  • Millionhytta. Er hytta di verdt en million, og bruker du den bare 20 dager i året, blir prisen for hver dag du er på hytta 2.768 kroner. Du får en uke i syden til samme pris som en dag på hytta, utenfor sesong.

    Forutsetningene er en ligningsverdi på 200.000 kroner, netto ligningsformue på 250.000 kroner og driftskostnader på 20.000 kroner.

  • Kaksehytta Har du en hytte til fem millioner kroner, og bruker den 14 dager i året, blir kostnaden pr. dag: 16.632 kr. Årlig drift har vi satt til 50.000 kroner og likningsformuen før det tas hensyn til hytta til 1 million. Hyttas likningsverdi har vi satt til én million kroner.