Så mye kan du låne

De fleste banker opererer med en tommelfingerregel der du ikke får låne mer enn to og en halv gang årslønna din. Hvor godt passer en slik sjablonmessig regel i virkeligheten, og hvor mye kan du låne før budsjettet ditt ryker?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forskning som Kredittilsynet har gjort mot lånekunder og deres betalingsvansker viser følgende klare tendenser:

-Forholdet mellom gjeld og inntekt (lånefaktoren) har liten betydning så lenge rentenivået holdes lavt, eller stiger fra et lavt til et litt høyere nivå. Men når rentenivået f.eks. dobles, eller stiger fra et høyt til et enda høyere nivå, medfører en høy relativ gjeldsbelastning en betydelig høyere risiko for betalingsproblemer.

-Husholdninger med gjennomsnittsinntekt eller lavere er mer sårbare enn andre hvis markedsforholdene endrer seg, noe som fører til at lånefaktoren i disse situasjonene er av større betydning.

To og en halv ganger’n

Så mye kan du låne


De fleste banker opererer med en hovedregel: Samlet lån bør være mindre enn to og en halv ganger bruttoinntekt. Det betyr at når du skal ut og søke om boliglån vil studielån, billån og forbrukslån redusere summen som bankene vil være villig til å låne deg.

Tall som SIFO har kommet frem til, viser at samlet gjeld for de som tok opp lån i snitt er en og en halv ganger inntekten. Undersøkelsen viser også at så mye som en tredjedel av boliglånene som ble tatt opp mellom 1995 og 1998 utgjorde 80 prosent eller mer av boligens verdi.

Større usikkerhet

Nordmenn foretrekker i stor grad flytende rente når vi tar opp lån. Årets boliglånsundersøkelse viser at kun 0,4 prosent av alle nye lån innvilget hittil i år hadde fastrente.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er en dramatisk nedgang fra året før, hvor nye fastrentelån utgjorde hele13.5 prosent.

Belåningsgrad
 1997199819992000
Innenfor 60%30,2%34,5%39,1%41,7%
60-80%35,5%34,7%35,7%33,0%
80-100%24,0%23,5%18,3%19,7%
Over 100%10,3%7,3%7,0%5,6%
Kilde:Kredittilsynets boliglånsundersøkelse-Låntagere med høyt belånte boliger kan være sårbare for et mulig prisfall i boligmarkedet, selv om det i dag er liten grunn til å frykte en generell nedgang i boligprisene, sier Bjørn Skogstad Aamo. Og mener at låntagere bør unngå å ta stor risiko gjennom lån som overstiger 80 prosent av boligens verdi.

Tallene viser at så mye som hver fjerde lånetaker velger å låne over 80 prosent av verdien på boligen. Dette betyr at de er mer eksponert for renteendringer, og tar generelt høyere risiko i forhold til en lavere belåningsgrad.

Hva sier bankene


-Vi legger til grunn en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle, sier Tore Westrin i Kredittkassen. Men bekrefter også at som tommelfingerregel passer to og en halv gangeren godt.

-I tillegg til inntekt, ser vi også på kundens betalingshistorikk, bidragsplikt, og andre forhold som vil virke inn på betalingsevnen sier Westrin. Som påpeker at det å få et lån er en gode, ikke en rettighet.

Finn den banken som passer deg i vår store banksparekalkulator. Du kan også sammenligne ditt lån med tilbud fra over 120 andre banker i vår boliglånskalkulator. Vi gir deg også Norges beste oversikt over boliglånsrenter og bankinnskuddsrenter.

Andre aktuelle artikler fra DinSide:
-Må tjene en halv million
-Bør du binde renten?
-Lån i utlandet
-Unngå bankenes lånefelle
-Lånet strekker ikke til
-Skaff deg kommunale boligkroner