Så eksplosiv er spriten til biopeisen

Bør behandles med omhu.

I den senere tid har vi kunnet lese om flere uheldige opplevelser med biopeiser - med alvorlige personskader som følge. Etter to tilfeller av at biopeiser har eksplodert, har den danske sikkerhetsstyrelsen (Danmarks svar på det norske Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB)) gått ut og advart mot livsfarlige biopeiser.

Også i Norge følger sikkerhetsmyndigheter nøye med biopeisene. Nylig gikk DSB og Statens bygningstekniske etat (BE) ut og advarte mot disse peisene, fordi de mener at - Bioetanolpeiser kan utgjøre fare for liv og helse.

DSB og EB varsler omsetningsstans og tvangsmulkter for de leverandørene som ikke har framlagt slik dokumentasjon på biopeisene de er blitt anmodet om.

For å vise hvor farlige biopeisene er når man behandler dem feil, har Tjek.dk, sammen med en sprengningsekspert, testet hvor galt det kan gå.

Brer seg lynhurtig


I testen setter sprengningseksperten fyr på en 2-liters flaske med bioetanol, og brannen er eksplosjonsartet.

- Men dette forsøket vil ikke likne en brann i hjemmet. Den vil bre seg lynraskt, og i løpet av ganske få minutter vil store områder brenne, sier sprengningsekspert Mikkel Lerdrup til Tjek.dk

Ifølge Lerdrup og Tjek.dk vil eksplosjonen i hjemmet være mer voldsom enn dette forsøket utendørs - fordi den høye temperaturen i hjemmet gjør at det frigjøres gasser som vil antenne områder lenger unna peisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Du kan se video av branntesten på nettsidene til Tjek.dk

Den danske sprengningsekspertens uttalelser stemmer godt overens med hva Steinar Tegneby i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tidligere i høst sa til DinSide. I forbindelse med en artikkel om danske Sara Poulsen som fikk store brannskader etter at biopeisen veltet over henne og hun tok fyr, fortalte Tegneby at DSB er bekymret for bruken av etanol i biopeisene.

- Det er kritisk fordi det er veldig vanskelig å slokke. Dersom det for eksempel er sprekker mellom gulvbordene og etanolen trekker ned i sprekkene og det tar fyr, har du ikke sjans. Det er det verste vi ser for oss - det er ikke så lett å gjøre noe med det da. Det kan også være farlig om du skal helle på med en 4-liter med bioetanol, for tar det fyr i flasketuten og flaska, vil sannsynligvis hele huset brenne ned, sa Steinar Tegneby i DSB til DinSide i oktober.

Ifølge Tjek.dk brenner bioetanolen hurtigere enn lampeolje eller tennvæske til grill, men langsommere enn bensin.

Viktig

Ifølge Brann- og redningsetaten kan man i Norge oppbevare inntil 5 liter bioetanol (A-væske) inne i boenheten - men det anbefales av man kun oppbevarer små mengder innendørs. Oppbevaringen bør også skje ved så lave temperaturer som mulig, fordi etanolen kan selvantenne.

A-væsker har flammepunkt 23 °C og lavere og vil dermed avgi tilstrekkelig damp for
antennelse ved de vanligste temperaturer på arbeidsplasser inne. Typiske a-væsker er bensin, sprit (ned til ca. 60 volum %), aceton, toluen, eter (dietyleter), lynol og isopropylalkohol.

I frittstående bod, garasje eller liknende kan man oppbevare inntil 100 liter A-væske uten særskilt tillatelse. A-væske kan ikke oppbevares på loft.

Husk også at det er svært farlig å etterfylle bioetanol dersom flammene ikke er ordentlig slukket. Du bør vente i alle fall 15 minutter etter at flammene er helt slokket, før du starter etterfyllingen. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være vanskelig å se om flammen faktisk er helt slokket, når etanolen i peisens brennkammere er nesten oppbrukt.

Brann- og redningsetaten, Oslo kommune, gir noen spesifikke tips til brukere av biopeiser - du kan se dem listet opp i boksen nedenfor. De råder deg blant annet til å tørke skikkelig opp dersom du skulle søle væske ved påfylling. Litt sølt væske som ikke er tørket opp, vil også antennes når du fyrer opp peisen - og det er, som tidligere nevnt, vanskelig å slokke.