Radon er også farlig

Det er også verdt å merke seg at radongassen ofte er et større problem i kjelleren enn andre steder i huset.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Radioaktivt

Utover muggsopp og fukt, er det også andre problematiske forhold med å bo i "undergrunnen".

- I Norge sier man vanligvis at det er 200-300 årlige dødsfall på grunn av radongass. Og vanligvis er det slik at denne gassen har en høyere konsentrasjon i en kjeller fremfor lenger opp i et bygg - selv om også det motsatte er sett, forklarer rådgiver i Radonlab, Øyvind Stensrud.

Ifølge Stensrud skal det være mulig med tiltak som reduserer radongassene.

- Spesielt før man bygger et hus, men også etter, er det mulig å gjøre ting. Men ofte er det en kompleks oppgave som krever grundige undersøkelser - og det som fungerer et sted, fungerer ikke nødvendigvis et annet sted. Uansett er det viktig å presisere at man skal være forsiktig med generelle statistikker som viser hvor høye målingene er i ulike deler av landet. Vi har noen ganger funnet høyere radonkonsentrasjoner i hus som i utgangspunktet ligger steder der den burde ha vært mye lavere, avslutter rådgiveren fra Radonlab.

Bekrefter

Også vår danske fagmann bekrefter problemene rundt radongass i kjellerhøyden.

- Forskere mener at radonstråling er skyld i hele 350 dødsfall i Danmark hvert år - det er like mange som omkommer i trafikken. Man mener også at radonstrålingen er sterkere når man befinner seg i en kjeller fremfor lenger opp i bygget, avslutter Felland.

Mer informasjon om måling og tiltak mot radon:

www.nrpa.no (Statens strålevern)
www.radonvern.no
www.radonlab.no
www.tryggogsikker.no
www.fhi.no (Folkehelseinstituttet)
www.inneklima.com