Har du oppfylt boplikten?
Har du oppfylt boplikten?Vis mer

Prøver du å vri deg unna boplikten?

Noen "badegjester" utnytter det faktum at eiendommer med boplikt i typiske feriekommuner er langt billigere enn hytter, og forsøker derfor å omgå boplikten. Men nå erklærer kystkommunene krig mot snikerne.

I de mest populære strøkene kan det nemlig være store penger å spare på å bryte boplikten. Fritidseiendommene er ofte få og eksklusive, mens et hus med boplikt ligger langt lavere i pris, og gir deg som regel også større plass.

En samordning av kystkommunenes politikk for å hindre uthuling av boplikten har lenge vært et tema blant bopliktens forkjempere.

Boplikten eksisterer i første rekke for å gjøre de attraktive kommunene til levende samfunn året rundt, og ikke bare i sommerhalvåret. Det er jo unektelig litt trist når det ser ut som en spøkelsesby etter at vinterroen har senket seg.

Når hver kommune har sin egen linje i viktige prinsipielle saker, blir det fort uklart hvor grensene går. Resultatet kan bli at enkelte bryter reglene, enten det nå er bevisst eller ubevisst. At noen bevisst bryter boplikten er allikevel ingen overraskelse.

Tjøme kommunes bopliktaksjon

I følge en artikkel i Tønsberg Blad skal Tjøme kommune nå granske hver eneste eiendom.

Egen befaring samt tips fra lokalbefolkningen skal være nøkkelen til å avsløre flest mulig. Prosjektet skal komme i gang for fullt nå i høst, og er ventet å strekke seg over flere år.

Hva skjer hvis du blir avslørt?

Blir du tatt med buksene nede, har du intet valg. Du må flytte inn straks eller selge. Mener du at du har ditt på det tørre, kan du selvsagt velge å klage på vedtaket. Men det kan bli en kostbar opplevelse da slike saker fort kan ende i rettsapparatet.

Sniker du deg unna boplikten, risikerer du i verste fall utkastelse og tvangssalg av eiendommen.

Triksene er avslørt

  • Etter at boligen er kjøpt må boligeierne normalt flytte inn i løpet av en viss frist. Innflyttingsdatoen kan imidlertid forskyves i månedsvis dersom huset trenger oppussing eller ombygning.

    Dette har gjort at enkelte lar eiendommen stå delvis uferdig slik at de kan bruke den i sommerhalvåret, mens ferdigstillelsen av ombygningen til stadighet blir utsatt.

  • Andre kjøper boligen i eget navn, for så å leie ut ferieparadiset til barna sine. Barnas registrerte adresse blir dermed i boligens kommune, og boplikten synes oppfylt. Ulempen er selvfølgelig at barnet i praksis bor et helt annet sted, vanligvis som følge av langvarige studier. Studenter beholder nemlig sin "hjemmeadresse" så lenge de studerer. Resultatet blir så at hele familien til stadighet er på hyggelig "familiebesøk" på eiendommen i sommerhalvåret.
  • Kapital har tidligere tipset om at du kan "Leie en sørlending". Er boligen stor og har et eget anneks med bomuligheter, kan du kanskje leie ut med klausul om at leietagerne må holde seg i annekset i sommerperioden
  • Mange pengesterke velger å oppfylle boplikten i perioder. Når de så blir lei overfører de gjerne eiendommen til barna sine, og siden boplikten som hovedregel ikke går i arv vil eiendommen fremdeles stå til familiens disposisjon. Denne gangen uten boplikt. (Konsesjonsloven § 6)

    Plan og Bygningsloven gir imidlertid kommunene en mulighet til å omgå dette unntaket i Konsesjonsloven. Dette er blant annet gjort i Lillesand kommune, og her er det altså slutt på den tida da arvinger fikk fritak fra boplikt.

Bedre å bite i det sure eplet?

Går du med planer om trikse litt med boplikten er det kanskje på tide å besinne seg. Det er en lite hyggelig opplevelse å få det lokale byråkratiet, samt lokalsamfunnet i mot seg.

Riktignok har du kanskje flere triks å komme med enn de vi har nevnt, men de aller fleste har nok vært forsøkt brukt før... Uansett kan det bli en bitter pille å bli avslørt når du beveger deg i lovens gråsone.