Prissjokk i Oslo

Ifølge Dagens Næringsliv har snittprisen på små Oslo-leiligheter nå passert 50.000 kroner kvadratmeteren. Hva er snittprisen på din?

DinSides lesere blir neppe veldig overrasket over at prisstigningen på små Oslo-leiligheter har vært langt brattere enn for resten av boligmarkedet det siste året.

Smått svinger mest

For en tid siden fortalte vi nemlig om det svært betydningsfulle forskningsarbeidet om boligpriser, som ble gjennomført av forskerne Erling Røed Larsen og Dag Einar Sommervoll i Statistisk sentralbyrå. Disse studerte utviklingen i prisene på over 10.000 OBOS-leiligheter, som alle ble solgt to ganger i perioden 1991 til 2002.

Forskernes hovedkonklusjoner var at de minste leilighetene både synker mest og øker mest i pris.

- Prisene på de minste leilighetene er mer følsomme for konjunkturene enn større boliger, fortalte Røed Larsen, og pekte på at prisbunnen var lavest for små leiligheter i 1992.

Små leiligheter er mest volatile
Små leiligheter er mest volatile Vis mer


Trykk her og les hele artikkelen Ettroms stiger dobbelt

- Investorer, spekulanter, mamma-og pappa-sparere som ønsker å leie ut, og foreldre til studenter som ønsker små leiligheter til poden, skaper et konstant press i etterspørselen etter de minste boligene. Disse leilighetene eies i kortere perioder, og transaksjonsvolumet er høyt. Derfor både stiger og synker prisene raskest i dette markedet, uttalte forskerne til DinSide.

Hvor mye har DIN leilighet steget i det siste? Sjekk her med vår helt unike boligtakstkalkulator!