Prisrekord: Over 2 millioner kr. per hus

Gjennomsnittsprisen på boliger har passert to millioner kroner, og setter dermed ny rekord.

Rekord

Verdien av tinglyst omsetning av fast eiendom økte med 2,2 milliarder kroner sammenliknet med 4. kvartal 2005. Antallet omsetninger gikk likevel ned 6 prosent. Det fremgår av tall som Statistisk Sentralbyrå (SSB) nettopp har lagt frem.

Det ble omsatt eiendommer til en samlet verdi av 70,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2006, en økning på 3 prosent i forhold til det samme kvartalet året før. Økningen var størst for Aust-Agder med 28 prosent. Sammenliknet med fjerde kvartal i 2001 har samlet omsetningsverdi for landet sett under ett nesten blitt doblet.

I fjerde kvartal 2006 ble det tinglyst 49.800 omsetninger av fast eiendom, en nedgang på 6 prosent i forhold til fjerde kvartal 2005. Det har vært en nedgang for de fleste fylker, og størst har nedgangen vært i Oppland med 24 prosent.

Nedgang i omsetning

For alle typer eiendommer var det en nedgang i antall omsetninger i fjerde kvartal 2006 sammenliknet med tilsvarende kvartal året før. Det var omsetninger av eiendommer uten bygning (tomter) som utgjorde den største nedgangen. Størst nedgang var det for landbruks-/fiskeeiendommer med 31 prosent.

Prisoppgang på hytter


I fjerde kvartal 2006 ble det omsatt 2.700 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Gjennomsnittsprisen per omsetning for disse eiendommene var 970.000 kroner, en økning på 29 prosent i forhold til fjerde kvartal 2005, men noe lavere enn foregående kvartal i 2006. Pris per omsetning økte for de fleste fylker. Nord-Trøndelag hadde den største prisveksten med 67 prosent. Omsetning av festetomter inngår ikke i disse tallene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyst i Oslo og Troms

Det ble tinglyst 22.000 bebygde boligeiendommer i fritt salg i fjerde kvartal 2006. Pris per omsetning for disse eiendommene var 2,1 million kroner. Dette er en økning på 11 prosent sammenliknet med samme kvartal året før. Gjennomsnittsprisen steg i alle fylker unntatt Sør-Trøndelag. Oslo og Troms hadde den høyeste gjennomsnittsprisen på henholdsvis 3,2 og 2,8 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Sett i forhold til foregående kvartal økte pris per omsetning på landsbasis med 8,5 prosent.