Prisene i ditt fylke

Boligprisene har steget med fire prosent på landsbasis de tre første månedene i år.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser at prisene har steget etter høstens fall. Nå forventer meglerne utflating resten av året.

I Oslo har prisene steget med fire prosent det siste kvartalet, mens i løpet av de siste 12 månedene har stigningen i hovedstaden vært på tilsammen to prosent. Bare Rogaland har hatt en lavere prisstigning enn Oslo det siste året.

- Prisnivået i Oslo er så høyt at det til syvende og sist blir et spørsmål om hvor mye folk tåler å betale. Vi begynner kanskje å nærme oss et metningspunkt. Dessuten er det slik at trender i markedet merkes først i Oslo. Kanskje ser vi nå at utflatingen har begynt i Oslo, men ikke spredt seg til resten av landet ennå, sier Trygve Swartling som er formann i Norges Eiendomsmeglerforening.

Sjekk prisene i ditt fylke i tabellen nedenfor:

Boligpriser i ditt fylke:
Fylke:Pris:Endring siste
kvartal:
Årlig endring:
1. Oslo19.100 kr.4 %2 %
2. Akershus:16.300 kr.4 %8 %
3. Trøndelag:12.400 kr.8 %7 %
4. Hordaland:11.900 kr.5 %4 %
5. Rogaland:11.200 kr.4 %- 1 %
6. Vestfold:11.000 kr.5 %7 %
7. Agderfylkene:10.900 kr.2 %4 %
8. Buskerud og
Telemark:
10.100 kr.4 %4 %
9. Nord-Norge:9.700 kr.6 %3 %
10. Østfold:9.400 kr.6 %8 %
11. Møre og
Romsdal:
9.300 kr.4 %6 %
12. Hedmark og
Oppland:
8.100 kr.4 %3 %
Tallene er utarbeidet av Norsk eiendomsmeglerforbund i samarbeid med ECON. * Årlig endring betyr endring de siste 12 månedene. Dyreste fylke står øverst på lista.