At naboen røyker, bør ikke være ditt problem, men i utette bygg kan det fort bli det.  Foto: colourbox.com
At naboen røyker, bør ikke være ditt problem, men i utette bygg kan det fort bli det. Foto: colourbox.comVis mer

Plages du av naboens røyk?

Derfor lukter det hos deg hver gang naboen tenner opp en sigarett.

Plages du av at naboen røyker? Du er ikke alene. Danske kreftforeningen og byggforskningsinstituttet (SBi) mottar et økende antall henvendelser fra folk som plages av såkalt naborøyk, melder Bolius.dk.

Naborøyk defineres som sjenerende tobakkslukt som siver inn fra en boenhet til en annen. Det kan være fra naboen under eller ved siden av, dersom du bor i blokk - eller nabohus dersom du bor i rekkehus eller tomannsbolig.

Pusse opp? Ny maling fjerner gammel røykelukt med ett strøk.

Du får 10 prosent

Den danske kreftforeningen var ikke klar over problemet med naborøyk før i 2006, og kunnskapen omkring dette har vært begrenset. Så for to år siden undersøkte SBi 40 blokkleiligheter som ble oppført i perioden 1880 til 1950. Og resultatet var nedslående: Opp til 10 prosent av røyken havner i andres hjem!

- Røyk kan trenge inn ved rørgjennomføringer, revner, og overganger mellom vegger og gulv. Spesielt i eldre bygninger er området rundt rør ikke tilstrekkelig tette, forteller seniorforsker og sivilingeniør Lars Gunnarsen fra SBi til Bolius.

Et leilighetsfenomen

Seniorforsker i Sintef Byggforsk Peter G Schild forteller DinSide at han av og til får henvendelser fra privatpersoner eller borettslag der det er problem med lukt eller røykspredning mellom leiligheter.

- Dette gjelder alltid leiligheter, både eldre og nyere, sier Schild til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han har ingen oversikt over hvor mange problemet gjelder, men forteller at det ikke er et problem de ofte støter på. - Men jeg regner også med at det mange som har problemet uten å ta kontakt med oss.

Les også: 12 råd for et godt inneklima

Skyldes trykkforskjeller


Luktspredningen skyldes som oftest ventilasjonssystemet. Det kan være at du har litt dårlig innstilt ventilasjon, eller at trykkforholdene blir påvirket, for eksempel ved at naboen åpner vinduet. Da kan man få et undertrykk i den ene leiligheten i forhold til den andre, og ventilasjonssystemet vil ikke virke slik det skal.

- Dette er ikke til å unngå, det er en naturlig prosess, sier Schild.

Han forteller at de også har fått henvendelser for luftspredning via balkongen, at røyk fra naboens balkong kommer inn i ventilasjonssystemet gjennom uteluftventilen.

- Nesten alle disse problemene skyldes avtrekksventilasjon eller trykkforskjeller.

Noen har kanskje opplevd at røyklukt siver inn gjennom sprekker i gulv eller rundt rør eller pipeløp.

- I gamle bygårder er det ofte lagt inn naturlig lufting, men prinsippet er det samme. Det kan være noe med trykket i bygningen som skaper luftlekkasje fra den ene leiligheten til den andre, sier Schild, og legger til: - Det er vanskelig å generalisere, for det vil være litt forskjellig i alle tilfeller.

Nedslag fra pipen

Trykkforskjeller kan også være årsak til at man kan få nedslag av røyk i pipen. Dette er lettere å kontrollere når du fyrer selv, men kan være litt mer problematisk dersom naboen fyrer og du ikke har lukket spjeldet.

Eller dersom du fyrer, mens trykkforskjell mellom din og naboens leilighet gjør at røyken slår tilbake og siver ut i din stue.

- Dette er oftest problematisk når man har piper som betjener flere etasjer, men man kan også få det i en enebolig, dersom for eksempel avtrekkssystemet er litt for kraftig. Dette kan man jo regulere litt selv når man fyrer, men i leiligheter kan det være mer komplisert for trykkforholdene skyldes ikke bare din egen bolig, men kan være hos naboen, sier Schild.

Ny peis? Det er nå du burde sette i gang arbeidet. Her er de nyeste modellene

Nye byggeregler

«- Den siste leiligheten som akkurat dette skal kunne være et problem i ble bygget i 2009. »


Ifølge Schild vil dette først og fremst være et problem for eldre bygårder, men "eldre" er relativt. For med eldre menes blokker og bygårder som er bygget frem til 1990-tallet.

- Når det gjelder moderne boliger, så er det slik at med de tekniske forskriftene som er i dag, så er det standard med balansert ventilasjon. Med dette tror jeg dette vil være et mye mindre problem. Hver bolig har både tilførsel og avtrekk av luft, slik at boligen skal ha nøytralt trykk - og sjansen for luktspredning er mindre, sier Schild.

- Det kan fortsatt være et problem - men da vil det ha helt andre årsaker.

Teknisk forskrift fra 1997 tillot avtrekksventilasjon, som er det Schild trekker frem som den største årsaken til sjenerende naborøyk i boligen, men det ble mindre vanlig. I 2007 kom en ny forskrift som ytterligere vanskeliggjorde dette, det er i praksis ikke mulig. Denne hadde en overgangsperiode til 2009.

- Den siste leiligheten som akkurat dette skal kunne være et problem i ble altså bygget i 2009, sier Schild.

Tobakksrøyk er like farlig som asbest

Overlege og prosjektsjef for helseinformasjon i den danske kreftforeningen, Inge Haunstrup Clemmensen, forteller til det danske nettstedet at tobakkrøyk i luften påvirker oss både fysisk og psykisk.

- Det er viktig at luften i boligen er fri for tobakksrøyk, for man får en liten dose i seg hver gang man trekker pusten. Det skaper også frustrasjon og bekymring hos dem som ikke selv kan bestemme over luften i sitt eget hjem, sier Haunstrup Clemmensen.

Ifølge WHOs kreftforskningssenter er tobakkstung luft like farlig som asbest.

Les også: Hjelper det å bytte fra røyk til snus?

Hvor farlig er naborøyken?

Det er fortsatt ikke helt sikkert hvor skadelig det er med naborøyk - eller hvor stor risiko man har for å få kreft. Men det er uansett helt sikkert at det er irriterende å måtte bo i røyklukt som ikke er ens egen.

Og SBis undersøkelser heller mot at dersom du får innsig av røyk fra bare to sigaretter til din bolig, blir du utsatt for like mange skadelige partikler som om du oppholdt deg på en sterkt trafikkert gate.

Les mer på Bolius.dk