De siste årenes velstand har resultert i overinvesteringer i både dyre og flere boliger. Foto: Colourbox.com
De siste årenes velstand har resultert i overinvesteringer i både dyre og flere boliger. Foto: Colourbox.comVis mer

Overinvestering i boliger gir krakk

Skattefordeler på boliger gir usikkert boligmarked, mener Gjedrem.

«Det er feil av myndighetene å så til de grader skattefavorisere et investeringsaktivum i forhold til de andre.Agnes Bergo, Pengedoktoren»


Sentralbanksjefen tror norsk boligmarked kan bli kraftig påvirket av krisen, men trekker frem skattefavoriseringen av boliger som en medvirkende faktor. I Norges banks rapport Finansiell stabilitet som ble fremlagt i går heter det blant annet:

"Beskatningen av fordel ved egen bolig ble avskaffet i 2005, mens fradraget for gjeldsrenter ble opprettholdt. Boliginvesteringer og boligkonsum blir derfor skattemessig favorisert. (...) Et skattesystem hvor skatt på fordel ved egen bolig er en funksjon av blant annet boligprisene vil kunne virke dempende på prisutviklingen i boligmarkedet."

Skattefordel er egentlig en ulempe for forbrukerne

På pressekonferansen da rapporten ble fremlagt, kommenterte Gjedrem videre:

Agnes Bergo i Pengedoktoren mener skattenivået på de ulike investeringsformene burde være likere. Foto: Sverre Aurstad
Agnes Bergo i Pengedoktoren mener skattenivået på de ulike investeringsformene burde være likere. Foto: Sverre Aurstad Vis mer


- Det er en del strukturtrekk i vår økonomi som gjør at vi får større svigninger, som bidrar til at vi også får større svingninger i boligmarkedet. Og i tillegg til det jeg nevnte tidligere, om reguleringer av banksystemet, så er jo vårt skattesystem slik at det stimulerer til både veldig stor sløsing av boligkapital, at vi overinvesterer i hus og sommerhus og vinterhus og hus i andre land, men i tillegg at vi får større svingninger i boligprisene og i boligmarkedet generelt.

At skattefavorisering av boliger bidrar til en usikker situasjon for forbrukerne, er en av Agnes Bergo i Pengedoktorens kjepphester.

- Jeg er helt enig. Jeg vil si at det at du har et skattesystem som formuesmessig favoriserer boliger og eiendom på bekostning av aksjer og bankinnskudd gjør at folk vil overinvestere i eiendom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Etterhvert som vi blir rikere, har denne overinvesteringen blitt påtagende. Utrolig store summer går med til å pusse opp hus, hytte ved sjøen, hytte på fjellet... og når vi er ferdig med oppussingen, kjøper vi bolig til barna.

- Ser man bort ifra høsten 2008, har vi opplevd en enorm velstandsøkning. Skattetrette nordmenn har pøst penger inn i boligmarkedet med den konsekvensen at boligprisene har steget så voldsomt - til vi endte med dagens situasjon.

Ikke for økt boligskatt

Bergo presiserer at hun ikke nødvendigvis mener at boliger skal bli hardere beskattet, men at skattenivået på de ulike investeringsformene burde være likere. - Dette mener jeg også er en fordel for forbrukerne. Med en mer variert porfølje er man mindre utsatt når prisene faller, slik som vi ser nå på eiendommer .

- Nå har vi en hel generasjon av nordmenn som sitter på både to og tre og fire eiendommer. Dette er et resultat av myndighetenes favorisering av boliger som investeringsobjekt.

Boligskatten påvirker renten


Gjedrem forklarte videre at overinvesteringen igjen har sammenheng med fradragsretten for renteutgifter i disponibel inntekt før man skatter.

- [Dette har] historisk vært begrunnet med at utbetalinger av renter er en utgift til inntektservervelse, og tradisjonelt i det norske skattesystemet siden 1880-tallet var det slik at en måtte skatte for fordelen av egen bolig.

- Men betydningen av det ble jo gradvis redusert over tid, fordi det ble større og større forskjell mellom ligningsverdi og markedsverdi på boligen, og den skatten ble jo tatt helt bort for noen år siden. Men fradraget, det har blitt værende. Og det betyr ganske mye! Har vi en boligrente på seks prosent før skatt, så blir den drøyt fire prosent etter skatt om du tar hensyn til betydningen av rentefradraget.

- Virkningen av renteøkningene etter skatt blir også vesentlig mindre for husholdningene. Det påvirker både effekten av et gitt rentenivå, og det påvirker virkningen av renteendringer – og på en slik måte at det blir større ustabilitet i vårt bolig- og kredittmarked!

Vil kutte skatten

Peter Batta mener man ikke man kan betrakte boligen som et rent investeringsobjekt.  Foto: Heiko Junge / Scanpix
Peter Batta mener man ikke man kan betrakte boligen som et rent investeringsobjekt. Foto: Heiko Junge / Scanpix Vis mer


En av dem som kjemper for fortsatt skattefordel av egen bolig er Peter Batta, sosialøkonom og leder av Huseiernes Landsforening. - Jeg mener at boligskatten ytterligere burde vært redusert i et boligmarked som går dårlig.

En annen kampsak for Huseierne er dokumentavgiften. - Vi har foreslått å fjerne dokumentavgiften i en toårsperiode, samt innføre bunnfradrag på 1,5 millioner.

Batta peker på at boligmarkedet er i en stillstand. Gårsdagens statistikk understreker at boligmarkedet har stoppet opp, med 46 prosent færre omsatte boliger. Nybygg står også stille.

- Det vi trenger nå er mindre boligskatt og ikke mer, for å få i gang boligmarkedet igjen.

Batta mener, i motsetning til Norges Bank, at boliger er nødvendig, og ikke et investeringsobjekt. Man kan ikke se på boliger likt med andre investeringsformer.

- Her er vi helt på kollisjonskurs, avslutter Batta.

Bred politisk enighet

Advokat og leder i skattefaglig avdeling i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen understreker overfor DinSide at det er bred politisk enighet om at det er feil å se på bolig som en ren investering.

- Det er ikke noen tvil om at det norske skattesystemet favoriserer boliger. Det er jo ingen hemmelighet. Det er allmenpolitisk enighet, på tvers av partilinjene, om at myndighetene ønsker et skattesystem som stimulerer til at vi skal eie egen bolig, sier Nilsen til DinSide.

- Egen bolig er ingen investering, det er primært et sted å bo.