Øst/vest-skillet øker

En 3-roms leilighet på vestkanten i Oslo koster fort en halv million mer enn på østkanten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Prioriterer du å bo på vestkanten i en by, er du helt sikkert krystallklar over at du må betale en del mer per kvadratmeter. Men er du klar over at det kan være snakk om millionbeløp?

I gjennomsnitt måtte du nemlig betale 5.822 kroner mer per kvadratmeter på Oslos vestkant i forhold til østkanten i 2001. Er målet en 3-roms leilighet på 80 kvadratmeter, tilsvarer forskjellen nesten en halv million kroner.

Her går grensen!
Her går grensen! Vis mer

Regner vi på tilsvarende tall for 1992, ville forskjellen "bare" utgjøre godt 100.000 kroner. Men prisnivået er selvsagt også mye høyere i dag enn den gangen - totalt har prisene i Oslo tredoblet seg. Det forklarer likevel ikke hele forskjellen på nesten 400.000 kroner.

Klikk på lenken øverst for å se alle prisene fra 1992-2001 oppsplittet per bydel.

Klikker du her, kan du se prisene splittet på øst og vest fra 1992 og frem til i dag.

Forskjellene øker

Regner man på snittpriser i Oslo og deler byen "strengt" opp i en øst- og vestblokk, viser det seg at forskjellene i kvadratmeterpriser har økt fra 26 prosent i 1992 til 35 prosent i 2001. Trenden har imidlertid variert noe i perioden.

Likevel er det liten tvil om at det har blitt større forskjeller. Hvor kvadratmeterprisene varierte fra 4.400 til 8.500 kroner i 1992, varierer prisene nå fra 13.000-25.000 kroner. Illustrasjon av dette ser du i denne grafen.

Indre og ytre

Nå er det selvsagt slik at oppdeling av Oslo i en øst- og vestkant er noe unyansert. Vi har derfor også splittet tallmaterialet i en graf hvor vi foretar en inndeling i indre øst, ytre øst, indre vest og ytre vest.

Tallenes tale er klar: Indre vest er dyrest, og ytre øst er billigst. I tillegg er det interessant at kvadratmeterprisene i indre øst etter hvert er neste like høye som i ytre vest. Selvsagt er boliger i ytre vest fremdeles dyrere, men det er fordi det ofte er større boliger som ligger her. Kjent er det også at kvadratmeterprisen er høyere for leiligheter enn for eneboliger.

Sentrum dyrest

Ser man på tallene enkeltvis per bydel, fremgår det klart at sentrum er den dyreste bydelen. Den er det nå, og har alltid vært det.

Kvadratmeterprisen har nemlig steget fra 9.835 til 33.512 kroner de siste ti årene. Det tilsvarer en 3,4 dobling, som altså ligger over det gjennomsnittlige vekstnivået i perioden.

Grunnen til de veldig høye prisene i sentrum kan skyldes flere forhold. For det først er det færre boliger i dette området, og det gjør i seg selv statistikk vanskelig. Men i tillegg er det også - ifølge ekspertene - en økende trend til at "alt" skal foregå i sentrum.

- Byenes sentra får i høyere og høyere grad en økt verdi fordi mye pengekapital samles i sentrum - det betyr at mange jobber i sentrum. I tillegg er det også vanlig at byer ønsker å markedsføre seg ved å plassere kulturinstitusjoner i sentrum. Alt i alt betyr det at sentrumsdeler får en spesiell rolle, hvilket igjen betyr at prisen for å bo der blir høy, sier Oddrun Sæter, sosiologi-forsker ved Universitetet i Oslo.

Slik har det alltid vært

Sosiale og økonomiske forskjeller mellom øst- og vestsider er på ingen måte noe nytt fenomen.

- Industrien har nesten alltid vært plassert på østsiden. I tillegg tilsier geografiske og klimatiske forhold at lys- og solforhold er bedre på vestsidene, sier Oddrun Sæter.

Ifølge Sæter har byers øst- og vestsider ofte vært delt av en elv - på akkurat samme måte som tilfellet er for Oslo.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Kilde: Tall fra Statistisk Sentralbyrå på oppdrag fra DinSide Økonomi.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!