Øst-Vest skillet øker

Kort sagt: De rike blir rikere!

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Papirpenger

Tall fra de siste tre årene viser at boligprisskillet mellom øst og vest i Oslo har økt noe. Alle har fått mer penger på papiret, men de i vest har fått betydelig mer:

Her ser du de avslørende tallene.

Vest er best

I tabellen viser vi tall fra januar 2003 til og med februar 2006. Norges Eiendomsmeglerforbund og ECON har ikke tall spesifisert for bydelene i Oslo fra før 2003.

- Tidligere, altså til og med 2002, var statistikkene basert på frivillige rapporteringer. Men fra 2003 har vi hentet månedstall fra finn.no, opplyser informasjonssjef i NEF, Roger Nyborg.

Prisskillet øker fortsatt. Illustrasjon: Per Ervland.
Prisskillet øker fortsatt. Illustrasjon: Per Ervland. Vis mer


Det betyr altså at det nå begynner å bli et visst grunnlag for å utarbeide analyser som viser hvor likt eller ulikt boligprisene utvikler seg i Oslo, mellom de ulike bydelene, og mellom øst og vest.

Kort oppsummert har prisene i de østlige bydelene økt med 31 prosent de siste tre årene. I samme periode har prisene i vest økt med 33 prosent.

Stort pengebeløp

En forskjell på to prosentpoeng, og kanskje ikke så mye, tenker du? Men regner man rene pengebeløp, kostet en 100 kvadratmeter stor snittbolig i øst 1.921.000 kroner i januar 2003. I februar 2006 kostet den samme boligen 2.526.000 kroner. I vest kostet boligen 2.634.000 kroner i januar 03, mot hele 3.516.000 kroner i februar 06.

I øst ville du altså ha tjent 605.000 kroner, mot 882.000 kroner i vest. Vestkantleiligheten har altså økt med 277.000 kroner mer enn østkantleiligheten i denne perioden.

Kanskje en betraktning å ta med seg, dersom man utelukkende kjøper bolig i investeringsøyemed?

Nå må det så klart tas med i betraktningen at det er dyrere å komme inn på boligmarkedet i vest enn i øst. Og for mange kan det da være slik at det bare er en bolig på østkanten som er det reelle alternativet. I så fall er tanker om den smarteste investeringen selvsagt uten relevans.

Ingen regel uten unntak

Med den oppdelingen vi har foretatt mellom de østlige og vestlige bydelene i Oslo, er de førnevnte tendensene klare.

Går man nærmere inn i tallmaterialet, er det selvsagt avvik.


For eksempel ligger prisveksten i Grünerløkka og Sagene (Oslo øst) over snittveksten til vestbydelene. Disse to østkantbydelene har hatt en prisvekst på henholdsvis 34 og 36 prosents de siste tre årene.

I vest har Ullern hatt en vekst på "bare" 29 prosent i perioden. Altså lavere enn den gjennomsnittlige prisveksten i Oslo øst.

Med andre ord: Ingen regel uten unntak...

Ikke nytt

DinSide Økonomi har analysert prisutviklingen mellom øst og vest i Oslo ved én tidligere anledning. Det var i 2002, og konklusjonen vi kom frem til var lik den vi trekker i dag:

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Øst og vest skiller seg.

Som den tidligere artikkelen viser, steg kvadratmeterprisen for brukte selveierboliger i de vestlige bydelene fra 7.133 kroner i 1992 til 22.651 kroner i 2001. Samme tall for bydelene i øst var 5.665 kroner i 1992 og 16.829 i 2001.

Med andre ord: Prisene i vest økte i perioden med 217 prosent, og i øst med 197 prosent. Konklusjon? Også sist vi sjekket, var prisveksten i vest større enn i øst, selv om den nå ikke er fullt så markant.

- Teorien tilsier at det høyeste prisnivået på et tidspunkt "stanger" imot et metningsnivå. Med referanse til tallmaterialet, har jo ikke dette inntruffet enda. Etterspørselstrykket dytter altså fremdeles hardere på Oslo Vest enn Øst, sier administrerende direktør i Prognosesenteret, Bjørn-Erik Øye.

Tallene fra 2002 var av gode grunner ikke fra Norges Eiendomsmeglerforbund og ECON, men en spesialgenerert statistikk fra Statistisk Sentralbyrå.