Oppvarmingsfeilen nesten alle gjør

Til tross for høye strømpriser og lange vintre, er panelovnen fortsatt den mest brukte hovedoppvarmingskilden hos det norske folk. Tekst: Helen Wille

Gamle panelovner er noe av det mest ineffektive du kan varme opp boligen din med. Men nye panelovner er mer klimavennlige, bruker mindre energi- og gir bedre varmekomfort enn de gjorde tidligere. Foto: COLOURBOX
Gamle panelovner er noe av det mest ineffektive du kan varme opp boligen din med. Men nye panelovner er mer klimavennlige, bruker mindre energi- og gir bedre varmekomfort enn de gjorde tidligere. Foto: COLOURBOXVis mer

Hver tredje nye bolig holder varmen ved hjelp av panelovner, enda den ikke er spesielt vennlig, verken mot lommebok eller miljø.

Ifølge energirådgiver i Enova, Trond Paasche, er det imidlertid flere grunner til at den stadig opprettholder sin popularitet.

Rask og enkel oppvarming

- Elektrisk oppvarming med panel/gjennomstrømningsovner har en del fordeler rent varmeteknisk. Det går raskt å oppnå riktig temperatur i rommene, det er lett å opprettholde temperatursoner mellom ulike rom, og ovnene kan lett styres både individuelt og via sentralt styringssystem for å redusere energiforbruket. En panelovn er dessuten billig å installere og lett å skifte ut. Kostnadene ligger fra noe få hundre og oppover avhengig av effekt og tilleggsutstyr, sier Paasche.

Selv om panelovnen har flere fordeler, oppfordrer Paasche til å vurdere også annen oppvarming, dersom du har mulighet. Foto: Enova
Selv om panelovnen har flere fordeler, oppfordrer Paasche til å vurdere også annen oppvarming, dersom du har mulighet. Foto: Enova Vis mer


DinSide: - Hva er forskjellen på panel- og gjennomstrømningsovn?

- Ordet panelovn brukes i dag om alle veggmonterte elektriske ovner, både gjennomstrømningsovner og lukkede panelovner. Gjennomstrømningsovnen er den vanligste veggmonterte varmeovnen. Den har åpning nede og oppe, og kald luft strømmer inn gjennom nederste åpning. Luften blir varmet opp inne i ovnen og strømmer så ut fra øverste åpning. I tillegg avgir ovnen varme fra ovnens overflate. De beste ovnene har lav overflatetemperatur, lav elementtemperatur inne i ovnen og god beskyttelse over spaltene som hindrer at barnefingre når inn til elementene. Vær obs på at gjennomstrømningsovner av enklere type har høy elementtemperatur som forårsaker støvbrenning og kan gi problemer for allergikere og ved at luften kjennes tørr.

Panelovnen er et helt lukket varmepanel som avgir circa halvparten av varmen ved stråling ut i rommet, og halvparten ved oppvarming av luft som stiger opp fra ovnen. Den er i dag stort sett erstattet med gjennomstrømningsovner, selv om ordet panelovn er det som blir brukt.

Få det slik du vil: Design din egen panelovn

For best varmeutnyttelse

Et rom vil generelt ha varierende varmebehov avhengig av utetemperatur, antall personer i rommet, hvilken aktivitet som utøves, solinnstråling og andre varmekilder som lys, TV og PC.

Paasche har flere råd for å oppnå mest mulig kostnadsvennlig oppvarming, ved at varmen utnyttes best mulig slik at ikke strømregningen tar knekken på budsjettet.

- Du sparer energi ved å installere automatiske styringssystemer som hever og senker temperaturen etter den enkeltes behov. Ved hjelp av termostaten sørger du for at panelovnen kun gir fra seg den varmemengden som er nødvendig for å opprettholde ønsket varmekomfort. Dermed sløser du verken med energi- eller energikostnadene.

- Vi anbefaler at man tar i bruk styring med dag og nattsenking. Enten manuelt, men helst via automatisk styringssystem. Besparelsen kan utgjøre inntil femten prosent av andelen som går til oppvarming. I rom som sjelden er i bruk, eller ikke i bruk overhodet, bør temperaturen senkes til circa seksten grader. Husk å holde dører lukket mellom rom som har forskjellig temperatursoner. Soneinndeling av rom kan også gi en besparelse på mellom ti og femten prosent.

- Det er også viktig hvor ovnene plasseres, nemlig under vinduer. Det lager en slags varmevegg som vi blant annet kjenner ved inn/og utgangang til kjøpesentre om vinteren.

Ovnene bør videre rengjøres jevnlig, også på innsiden mot veggen. Overflatetemperaturen må heller ikke bli så høy at det fører til ubehag eller avbrenning av støv.

Det er mye som kan gjøre deg syk hjemme: Her er de verste hjemmefellene.

- Tenk alternativ oppvarming

Så mye koster oppvarmingen (Energipriser uke 3 2011)
VarmekildeEffektiv pris (øre/kWh)
Jord, vann, fell varmepumper36
Luft til vann varmepumpe44
Luft til luft varmepumpe50
Ved (kjøpt i favn)60
Pellets70
Strøm120
Ved (kjøpt i sekk)113
Kilde: Enova. Trykk her for mer utførlig beregningsgrunnlag


Men selv om panelovnen har flere fordeler, oppfordrer Paasche til å vurdere også annen oppvarming, dersom du har mulighet.

- Vi ønsker at flest mulig skal bruke fornybar energi og ikke ren strøm til oppvarming. Selv om en stor del av strømmen vi forbruker i Norge er basert på vannkraft, importerer vi også strøm basert på ikke fornybare energikilder fra Europa. Dette har sin bakgrunn i at Norge i dag ikke er selvforsynt med elektrisk energi basert på vannkraft, og at en stor del av den importerte energien blant annet produseres i kullkraftverk med høyt utslipp av CO2. Det betyr at strømmen vi forbruker ikke nødvendigvis er ”ren energi”.

Bruk av for eksempel vannbåret varme til oppvarming av bygninger, gir mulighet for energifleksibilitet ved at alternative energikilder kan brukes til å varme opp vannet. Anlegg med vannbåret varme gir også mulighet for varmelagring. Man kan dermed utnytte kraft som ikke er tilgjengelig til enhver tid, for eksempel solvarme, sier Paasche.

Alternativ fornybar energi innebærer luft- og vannbåren varme i form av henholdsvis vedovn, pelletskaminog luft/luft varmepumpe, samt luft/vann varmepumpe, vann/vann varmepumpe, pellets/ved/fliskjel og solfanger.

Så mye koster oppvarmingen: Se beregningsgrunnlaget for tabellen her

Eneste oppvarmingsmulighet

Det er ikke bare inni, panelovnene har utviklet seg: Nå finner du mange stilige alternativer til de hvite firkantene. Som her, i glass, fra panelovn.no. Foto: panelovn.no
Det er ikke bare inni, panelovnene har utviklet seg: Nå finner du mange stilige alternativer til de hvite firkantene. Som her, i glass, fra panelovn.no. Foto: panelovn.no Vis mer


Forvirret? Det kan være vanskelig å ta stilling til fornybare energimuligheter når du vil ha varmen raskest mulig i hus idet vinteren slår inn. Og selv om alternativene til oppvarming er flere, tviholder panelovnen på første plassen som varmekilde. Det bunner ikke bare i mangel på erfaring med alternativ varmekomfort eller latskap i forhold til å erstatte ovnene, men forutsetter også muligheten til å benytte alternativ fornybar varme kontra ren elektrisk oppvarming.

Enkelte husstander har ifølge Paasche rett og slett ikke noen annet alternativ enn oppvarming via elektriske ovner.

- Det gjelder for eksempel blokkleiligheter uten pipeløp, da er det ingen mulighet for å benytte fyring med biobrensel. De fleste har heller ikke mulighet til å benytte varmepumpe på grunn av faren for utestøy, opplyser Paasche.

Men de som stort sett bruker panelovnsfyring og benytter lite vedovn selv om de har muligheten, bør øke vedfyringen. Veden bør hamstres tidlig på sommeren/høsten når vedprisene er på det laveste.

Er det noen planer om å få økt bruken av alternative varmekilder?

- Ja, i følge nye byggeforskrifter (TEK) skal bygg prosjekteres nå utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. Det gjelder imidlertid ikke dersom bygningen får særlig lavt varmebehov eller hvis det fører til merkostnader utover bygningens livsløp. I slike tilfeller må bygningen ha skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel.