Om blindtester og vinsmaking

Dette mener Dagbladets vinekspert.

Dagbladets vinskribent og Europamester for sommelierer Robert Lie utdyper i en e-post til Dinside:

Dette er et meget interessant tema som det er vanskelig å gi et kortfattet enkelt svar på.

Først og fremst må vi fastslå at alt som har med smak å gjøre har en viss grad av subjektivitet. Det finnes ingen fasit som kan avgjøre om en vurdering er rett eller gal, kun andres vurdering av samme produkt.

Det finnes mange faktorer som kan være med på å påvirke en persons oppfattelse av produktet, enten man er amatør eller profesjonell smaker.

Erfaring, personlig preferanse, antall produkter som smakes, setting, forventning til produktet, pris, design, tidligere erfaringer med vinen, temperatur, dagsform og ikke minst andres meninger om produktet er bare noen av faktorene som spiller inn.

For å luke ut flest mulig av disse faktorene er den utvilsomt beste og mest objektive måten å smake vin på å gjøre det blindt. Med vinverdenens enorme variasjon og utvalg er det likevel en fordel å få noe basisinformasjon om produktet på forhånd som f.eks. opprinnelsessted og drue. Dette er for å kunne vurdere best mulig om vinen har en forventet typisitet som igjen er en viktig kvalitetsfaktor.

Dessverre er det kun et lite fåtall av vinanmeldere som gjennomfører smakingene sine blindt. Det er også veldig stor forskjell på kunnskapen til forskjellige vinanmeldere og kapasiteten til å gjøre det på denne måten, som er langt mer krevende.

Frykten for å miste troverdighet/status om forventede gode viner får dårlig score og motsatt er nok større enn ønsket om å gi en mest mulig objektiv vurdering for mange. Pris, produktets rykte og andre anmelderes score er nok det som påvirker vinskribenter som ikke smaker blindt aller mest når de gjør sin vurdering, og er trolig meget relevant i forhold til vinens poenggivning.

At det ikke lyktes enkelte vinanmeldere å skille dyr og billig vin er nødvendigvis ikke et stort problem, da økende pris ikke nødvendigvis har noen sammenheng med økende kvalitet. At de ikke klarer å skille mellom rød og hvit er derimot en tydelig indikasjon på manglende kompetanse.

«Luretester» som nevnt i den ene artikkelen med rød farge tilsatt i hvitvin, er derimot en dårlig måte å teste dette på. Sanseapparatet blir påvirket av synet med tilhørende forventninger til produktet, og forvirret av motstridende informasjon

Når det gjelder vanlige konsumenters oppfattelse av smak er ovennevnte faktorer alt for mange til at man kan få en konsekvent enighet om kvalitet. Ser man på polets bestselgere er relativt høyt sukkerinnhold eneste fellesnevner.

Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er stor kvalitetsforskjell på vin og at denne også er merkbar, om enn ikke for alle.

Gå tilbake til hovedartikkelen!