Nytt toppår for boligbygging

Tilbudet av nye boliger har tatt seg opp. Ikke siden 1982 har vi sett flere igangsatte boliger enn nå.

Ifølge Statistisk sentralbyrå viser foreløpige tall at det ble igangsatt bygging av 32.762 boliger i 2006, 3,7 prosent flere enn i 2005. Dette er det høyeste antallet siden 1982, da det ble påbegynt bygging av 36.998 boliger.

Gode priser stimulerer

Troms hadde størst vekst i boligbyggingen med en økning på 41,9 prosent, fra 1.017 boliger i 2005 til 1.443 igangsatte boliger i 2006.

Rogaland og Oslo var de to fylkene med flest påbegynte boliger. Her ble henholdsvis 4.586 og 4.504 boliger registrert igangsatt i 2006. Færrest ble registrert i Sogn og Fjordane, med kun 435 påbegynte boliger.

For hele landet har igangsatt bruksareal til bolig økt med 4,9 prosent, fra 3,8 millioner kvadratmeter i 2005 til 4,0 millioner i 2006.

Næringsbygninger økte mest

Totalt ble det i 2006 igangsatt bygging av 4,9 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Av dette utgjorde næringsbygninger 3,5 millioner kvadratmeter bruksareal, mens fritidsboliger og garasjer utgjorde 1,3 millioner kvadratmeter. Det ble igangsatt 8,3 prosent mer bruksareal til næringsbygninger i 2006 sammenlignet med året før, mens den tilsvarende økningen for fritidsboliger og garasjer var 0,7 prosent.

Kilde: SSB