Nytt hus billigere enn brukt

I Oslo og Hordaland er en ny enebolig billigere enn en brukt.

I 2006 måtte man i gjennomsnitt betale 12,3 prosent mer for en ny enebolig enn for en brukt.

I Oslo og Hordaland var imidlertid gjennomsnittlig kvadratmeterpris høyere for brukte eneboliger enn for nye, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De minste prisforskjellene finner vi i Troms, Rogaland og Akershus. Fylket med størst differanse i kvadratmeterpris er Nord-Trøndelag, der en brukt enebolig i gjennomsnitt kostet 57 prosent av en ny.

Dyrest i Oslo og Akershus

Bør du kjøpe nytt eller brukt? Bilde: M2as.
Bør du kjøpe nytt eller brukt? Bilde: M2as. Vis mer


Med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på nesten 25.000 kroner var Oslo det dyreste fylket å bygge en ny enebolig i. På andre- og tredjeplass kommer Akershus og Vestfold - med oppunder 20.000 kroner kvadratmeteren.

Brukte eneboliger var også dyrest i Oslo med drøyt 28.000 kroner per kvadratmeter. Ingen andre fylker hadde en gjennomsnittspris over 20.000 kroner kvadratmeteren. Av storbykommunene var Bergen på andreplass etter Oslo med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 21.841 kroner.

Det eneste fylket med en gjennomsnittspris under 10.000 kroner per kvadratmeter for brukte eneboliger var Nord-Trøndelag, med 8.768 kroner i 2006.

Usikkert

Spesielt når det gjelder nye eneboliger, er det få observasjoner i noen regioner. Dette gjelder særlig storbyene Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, og enkelte fylker. Dermed er tallene mer usikre ettersom enkeltobservasjoner kan gi store utslag. Innad i byområdene er det også store regionale prisforskjeller. Dette gjør sammenligninger mellom storbyene mer usikre.

Statistikken er laget ved å sammenligne gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte eneboliger med gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nybygde eneboliger.

Kilde: SSB.

Tall fra i fjor: